Politikk og fag spiller på lag!

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, arrangerte fredag 12. mai nasjonalt ruspolitisk seminar, og med headingen «Politikk og fag – ikke på lag» var debatten om forholdet mellom nettopp politikk og fag.

Annonse

Nyheter


Fagrådets ruspolitiske pris 2017: Dokumentarserien utfordrer gitte sannheter og åpner for refleksjoner og respekt for en samfunnsmessig marginalisert gruppe, mener Fagrådet. Her er prisvinner Petter Nyquist sammen med styreleder Kirsten Frigstad og nestleder Anders Dalsaune Jansen. Prisen er glasskunst av Aino Jensen. Foto: Astrid Renland

Rusfeltet hedrer Petter Nyquist

Fagrådets ruspolitiske pris for 2017 gikk til filmfotograf og programleder Petter Nyquist som gjennom serien «Petter uteligger», har gitt innsikt i hvordan personene som befolker gruppen hjemløse rusavhengige lever livet.

Fag og debatt


Lev Vel-konferansen 2017: Ta sjansen, fortell om overgrepene, og jobb med dem, oppfordret Angelica Kjos, som sammen med Hans Petter Solli, kombinerer foredrag med musikk i formidling av musikk som terapiform. Foto: Astrid Renland

La oss snakke om inkludering

– Det er viktig å integrere seg, men det er en lang vei å gå før vi er inkludert, sier Angelica Kjos.

Fag og debatt


MedieMedier og brukerstemmer: Reprensentanter fra brukerorganisasjoner deltar både i den offentlige debatten om ruspolitikk og er et fast innslag på ruskonferanser. Her er det Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, som holder innlegg på på den nasjonale LAR-konferansen 2016. Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Media og brukere som aktører på rusfeltet

Jeg tok i Aftenposten 26. Oktober 2016, til orde for nedfelling av ny retningslinje i pressens Vær Varsom-plakat ettersom jeg mente det var grunn til bekymring for at personer med rus- og psykisk helseutfordringer ukritisk fikk spalteplass.  I Rus & Samfunn nr. 6 (2016) taler derimot redaktør Astrid Renland i mot mitt forslag basert på at brukere er “autonome og handlende mennesker”.

Tema


Hva kan sies og hvem skal si det: Dagsavisens Hege Ulstein har utropt Arild Knutsen til etterkrigstidens viktigste motstandsmann. Bildet er fra lanseringen av boken "Fra forbud til fornuft. Kampen for en ny narkotikapolitikk" skrevet av Arild Knutsen og Anders Solli Sal Foto: Astrid Renland

Stoffbrukere og medier

I et innlegg i Aftenposten (26. oktober 2016) ytret rusforskere fra Seraf og Folkehelseinstituttet ønske om retningslinjer for hvordan medier skal håndtere stoffbrukere.

Tema


- Regjeringen har arbeidet for å gi rusavhengige et bedre tilbud, og etter at Høyres landsmøte vedtok å åpne for forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere, vil dette bli politikk for neste stortingsperiode, sier helseminister Bent Høie til Rus & Samfunn. Foto: HOD/Bjørn Stuedal

Uenighet om Heroinassistert behandling

Stadig flere politiske partier støtter opp om tanken om å åpne opp for heroinassistert behandling i Norge, deriblant Høyre som på landsmøtet gikk inn for at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroinassistert behandling. Forslaget møtes med motstand fra spesialisthelsetjenestens rus- og avhengighetsbehandling. Sitatet


BARE VENSTRE har turt å se forbi moralisering og stigmatisering, og programfestet heroinassistert behandling allerede i 2009. Og i denne saken er lille Venstre kanskje ikke så alene som man lett kunne tro. Også i Høyre og i Arbeiderpartiet skjer det endringer i synet på hvordan runge narkomane skal behandles.

Leder, Aftenposten

Siste utgave: 6-20166-2016