Jack Cole mener det er nødvendig å gjøre som blant andre Portugal, Argentina og Mexico: Å lette trykket mot stoffbrukerne. Foto: Ole Martin Larsen

Politi mot nulltoleranse

«Krigen mot narkotika» har forårsaket galopperende død og elendighet i et gigantisk kriminelt marked, sier den pensjonerte narkobetjenten Jack Cole som kommer til Oslo mandag 3. mai.

– Jeg skammer meg over å ha medvirket til å ødelegge så mange liv. De aller fleste brukerne jeg har arrestert, har ikke gjort annet enn i verste fall å skade seg selv, sier Jack Cole.

Etter 26 år som narkobetjent i New Jersey, USA, derav 14 år som langhåret undercover-agent, var han for sju år siden med på å stifte foreningen LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, der han nå er direktør.

Cole besøkte Danmark i januar og skulle ha fortsatt til Norge, med arrangementer på Politihøgskolen og Universitetet i Oslo sammen med Nils Christie. Norgesturen ble imidlertid utsatt til 3. mai der Cole deltar på det tredje møtet i regi av tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål: Narkotikakrigens økonomi.

Cole kan snakke i timevis om statistiske fakta som underbygger påstanden om at krigen mot narkotika har slått feil. I 1963 ble 91 prosent av alle drap i USA oppklart, i dag er tallet 61 prosent, til tross for mange flere politifolk, bedre utdannelse, bedre teknologi, bedre lønn. Politiet er i stedet tvunget til å bruke store ressurser på å jage ikkevoldelige stoffbrukere – og er av samme årsak plaget av korrupsjon.

… the money

– Samtidig er det mye lettere for barn å kjøpe stoffer enn sigaretter eller øl, der det jo kreves legitimasjon. Når det gjelder stoffer, er det eneste kravet: Show me the money! Jeg er bekymret for barnebarna mine.

Jack Cole mener det er nødvendig å gjøre som blant andre Portugal, Argentina og Mexico: Å lette trykket mot stoffbrukerne.

– Ingen av de nevnte landene har tatt mer enn et lite skritt på veien mot det eneste riktige: Å legalisere narkotika. Med det mener jeg alle stoffer. Jo farligere et stoff er, desto større grunn til å regulere det og få det under kontroll. Det er samtidig den eneste måten å få fjernet profittmotivet fra stoffhandelen og få den vekk fra de kriminelle miljøene. Mye elendighet kunne unngås om Vesten kjøpte avlingene fra koka- og opiumsdyrkerne, i stedet for å føre krig mot dem.

Forbud og konsekvens

Jack Cole viser et bilde fra en kvinnedemonstrasjon i 1932, der en plakat lyder: «Redd barna våre! Opphev spritforbudet!»

– Det som skjedde i forbudstidas USA, utover å bane veien for mafiaen, var å kanalisere forbruket fra øl og vin til sterk sprit. På samme måte har krigen mot narkotika forskjøvet et stillferdig marihuanaforbruk over til harde stoffer og sprøyter, sier Cole.

Grasrotarbeid

– Noen håper at president Obama vil være den som legger ned våpnene i krigen mot narkotika?

– Jeg tviler. En endring må komme fra grasrota. Derfor satser vi på å få en million medlemmer fram mot presidentvalget i 2012, for å presse fram en debatt, sier Cole, og trekker fram leger, sykepleiere og sosialarbeidere som naturlige allierte for LEAP.

– Vi har vokst fra fem medlemmer til 20 000 internasjonalt på bare sju år. Men bare politifolk, dommere og advokater kan uttale seg på LEAPs vegne, ut fra samme konsept som det daværende Vietnam Veterans Against the War. Det gir troverdighet; vi har kjempet i krigen mot narkotika. Det får folk til å lytte, for ellers er det jo lett å lukke ørene for fakta.

Cole forteller om omfattende møtevirksomhet med amerikanske politikere.

– Av rundt 2000 statlige og føderale folkevalgte vi hittil har snakket med, er 83 prosent enige med oss, det samme gjelder trolig 80 prosent av publikum. Våre argumenter er så fornuftige, logiske og vanskelige å motsi, at de fleste motargumenter havner over i det moralske eller religiøse, ofte latterlige. Likevel er det fortsatt våre motstandere som setter dagsordenen.

Lobbyeliten

– Kan det ha sammenheng med at motstanderne har bedre råd enn dere til lobbyvirksomhet?

– Ja, det er helt parallelt. For eksempel får Partnership for a Drug-Free America 20 millioner dollar i statsstøtte om året. De har fem toppfigurer med over 250 000 dollar i årslønn. LEAP har et samlet årsbudsjett på en halv million dollar og er i konstant pengeknipe. Som direktør har jeg 50 000 dollar i lønn og jobber 80 timer i uka. Jeg vil gjerne trekke meg tilbake på grunn av alderen, men det er vanskelig å finne en avløser på slike vilkår.

Tiden begynner å løpe ut, Jack Cole skal straks møte 200 danske politibetjenter. Hva kan de gjøre – de er jo forpliktet til å utøve den nulltoleransen lovgiverne har besluttet?

– Jeg understreker alltid at jeg ikke oppfordrer noen til å nekte å opprettholde loven. Men også politibetjenter er tenkende mennesker. De kan innse at lovgivningen er gal og slutte seg til oss for å prøve å skape forandring. Et første skritt er å få snudd tankegangen, fra å bekjempe all bruk til å forebygge misbruk og motivere til ansvarlig omgang med stoffer, slik de har gjort med stor suksess i Portugal.

40 års krig

- Før krigen mot narkotika ble erklært, var 1,3 prosent av USAs voksne befolkning avhengig av narkotika. Etter 40 år er fortsatt 1,3 prosent avhengig.

– Siden 1970 er 39 millioner amerikanere blitt arrestert for narkotika, de aller fleste for besittelse av marihuana til eget bruk. På gata er konsekvensen at kokain og heroin er blitt radikalt billigere og renere, og at markedet på alle måter er blitt råere. Enkelte delstater har imidlertid legalisert marihuana til medisinsk bruk underveis.

– I 1970 satt under 200 000 amerikanere i fengsel, i 2007 var tallet 2,3 millioner. USA har fem prosent av verdens befolkning, men en fjerdedel av verdens innsatte. Fengsel er blitt industri.

– I 1993 under apartheidregimet satt 51 av 100 000 svarte sørafrikanere i fengsel. I 2007 satt hver tiende mannlige svarte amerikaner i alderen 25 til 29 år i fengsel.

– En amerikansk undersøkelse stilte spørsmålet: Om harde stoffer som kokain og heroin ble lovliggjort, ville du begynne å bruke dem? 99 prosent svarte nei. 0,6 prosent svarte ja. For hundre år siden, da heroin og cannabis ble solgt reseptfritt på apotekene, var forbruket av narkotika lavere enn i dag.

 

Kilder: Jack Cole, TheDefendersOnline.com, DrugWarFacts.org, leap.cc

Publisert i Rus & Samfunn Nr. 1 - 2010


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse