MDMA krystallampuller: Kvaliteten på gate-MDMA har økt, og selges som krystalller og ikke bare i pilleform som ofte er blandet ut med andre stoffer, sa narkotikabyråets forsker Jane Mounteney. Foto: Wikipedia

Ruskonferanse om sentralstimulerende rusmidler

Bruk av MDMA og andre sentralstimulerende rusmidler var temaet da Rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, inviterte til ruskonferanse på Oslo Kongressenter den 14. desember.

Annonse

Med metoder som EEG, FMRI og «eye tracking», som ser på øyets bevegelser og pupillens størrelse, kan man se mentale prosesser og slike data er bedre enn kvalitative intervjudata, uttaler lPål Kraft som er eder programmet for bedre helse og livskvalitet i Norsk Forskningsråd. Foto: Wikipedia.org

Rusforskning: Big-data og genetikk

«Jeg leste nylig flere kvalitative studier. De minnet om forskning gjort for 50 år siden.»

Illustrasjonsfoto: Erik Bolstad/Wikipedia

Botilbud for LAR-pasienter i Oslo

- Blindern rehabiliteringssenter skal ikke legges ned. Men i tråd med endringer i bruksmønster hos våre målgrupper har vi behov for å utvikle nye botilbud, og Blindern er ett av våre steder som vurderes for endret mandat, skriver avdelingsdirektør, John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.

- Velferdsetaten foreslår å legge ned Blindernveien Rehabiliteringssenter og dermed fjerne det eneste tilrettelagte botilbudet for LAR-pasienter i Oslo, skriver Jan-Erik Tørres i dette debattinnlegget. Foto: Privat/Bianca Thune

Ingen rusfrie bo-tilbud for LAR-pasienter i Oslo?

Om foreslått nedleggelse av Blindern Rehabiliteringssenter - og hvorfor dette er å nedprioritere en hel pasientgruppe.

- Det er behov for samordnede tiltak og planer på nasjonalt plan for på en effektiv måte å bekjempe hepatitt C i Norge, slik det er gjort i mange andre land, skriver lege og forsker, Knut Boe Kielland. Foto: Universitetsforlaget/privat

Feil fra statssekretær Marie Bjerke

I et intervju i Rus & Samfunn uttaler statssekretær Maria Bjerke at fagmiljøet støtter Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse om at det ikke er nødvendig med en nasjonal handlingsplan for å bekjempe hepatitt C blant stoffbrukerne. Det er feil, skriver Knut Boe Kielland i denne kommentaren til opplysningene fra Bjerke.

Bård Standal og Heidi Nordby Lunde mener at Høyre av alle partier burde lede an i debatten om å liberalisere ruspolitikken, men begge har liten tro på at det vil skje. Bildet er fra debatten på Justisen torsdag 29. september. Foto: Astrid Renland

Høyres nye ruspolitiske takter

Høyres dreining fra nulltoleranse og exit-rus til skadereduksjonstenkning reiser debatt både i og utenfor partiet. 


- Siden 2013 har det vært en tendens i Miljøpartiet De Grønne til å la seg skremme til taushet om egen ruspolitikk, skriver talspersonen Anna Serafima S. Kvam i dette innlegget.

Ikke feig ut i ruspolitikken

Kjære moderparti - dette har dere visst lenge. Nå kan dere slutte å skamme dere. Vi vet at mange av dere har sluttet å tro på politikken vår og mistet den av syne når latteren fra de andre partiene runget. Men hører dere kanskje at latteren er i ferd med å stilne? Dette handler ikke om at vi er "hippier som vil ha jointen vår i fred", eller at vi underkjenner at kannabis er et stoff med skadevirkninger. Dette handler om at vi vil forme en ruspolitikk som er tryggere enn i dag, som begrenser skadeomfanget av rusavhengighet, ikke legger skam på noen, og tar kunnskap på alvor. La oss ikke snu i døra.  

Høyre åpner for skadereduksjonstenkning: Leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise mener at det er på høy tid at Høyre utvider partiets ruspolitisk debatt. Foto: Privat

Høyre vil tenke nytt i ruspolitikken

«Et mål om rusfrihet for alle har katastrofale effekter», sier Kristian Tonning Riise i Høyre. I nytt programutkast ønsker partiet en styrket politikk for skadereduksjon og andre reaksjoner enn bøter og fengsel for mindre narkotikalovbrudd.

Radikal narkotikapolitikk eller ikke: Miljøpartiet De Grønne sliter med valget av narkotikapolitiske veier. På bildet er stortingsrepresentant Rasmus Hansson på landsmøtet i april 2016. Foto: Monica Løvdahl/MDG

«MDG kan ikke snu på målstreken»

Blant fagfolk og andre er det bred støtte for fortsatt ønske om avkriminalisering og regulert salg i programmet til Miljøpartiet De Grønne.

- Vi kan lære av andre land som får til ting samtidig som vi burde påvirke konservative land, skriver Kenneth Arctander Johansen i sitt svar til Sturla Haugsgjerds oppfordring om å ta et prinsipielt standpunkt mot kriminalisering av narkotika. Bildet er fra bortvisningsaksjonen i regi av RIO og ProLAR i september 2015, og artikkelforfatteren sitter foran med Heidi Hansen (t.v), Iren Magnussen og Siv Løvland. Foto: Astrid Renland

Uprofesjonelt av foreningen for en tryggere ruspolitikk

RIO-rusmisbrukernes interesseorganisasjon forlangte at regjeringen fordømte likvideringer på Filippinene og blir anklaget av Foreningen for en tryggere ruspolitikk (FTR) for å støtte menneskerettsbrudd. Slik kan det gå når all logikk forlater rusdebatten.

- Bøter, bortvisninger, tvungne urinkontroller eller utenomrettslige drap på åpen gate; prinsipielt sett er det ingen forskjell – kriminaliseringen av rusmiddelbrukere må ta slutt, skriver Sturla Haugsgjerd og henstiller andre til å ta stilling ikke bare imot overgrepene som skjer men også politikken som legitimerer dem. Bildet er fra Helse- og omsorgsdepartementets UNGASS-møte i mars og artikkelforfatteren er nummer sju fra venstre. Foto: Astrid Renland

Norsk ruspolitikk må endre kurs

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte vil utrydde alle som befatter seg med narkotika. Norske politikere må ikke bare fordømme handlingene, men også selv slutte med kriminalisere rusmisbrukere.

Annonse