Privat vold: I dag har kun tre kommuner et mer eller mindre fungerende krisesentertilbud spesifikt rettet mot voldsutsatte kvinner som ruser seg. Illustrasjonsfoto: Andrew Richards/Freeimages.com

Krisesentertilbudet til kvinner som ruser seg er altfor dårlig. Voldsutsatte kvinner som sliter med rus opplever ofte at krisesentrene ikke kan tilby hjelpen de trenger.

Annonse

Samfunnsviter Arne Klyve (t.v) og psykolog Ole Jacob Madsen samtalte om «det sosiale som forsvant» fra rusfeltet. Alle foto: Astrid Renland

Punktum eller kolon for Rus&Samfunn?

-Jeg vet ikke om jeg skal kalle dette et gravøl eller et transitt-øl, sa redaktør Astrid Renland da hun ønsket velkommen til seks timer med ruspolitisk debatt og mingling på Litteraturhuset i Oslo 15.desember, i regi av fagtidsskriftet Rus&Samfunn.

Atle Mørk Akselsen vokste opp i fosterhjem, og flyttet for seg selv som attenåring. Det har gått bra fordi i tillegg til å ha et godt forhold til fosterfamilien, fikk han ettervern fra han flyttet. Foto: Geir Mogen

Står igjen alene etter barnevernsoppfølging

De fleste ettervernstiltak i barnevernet avsluttes før den unge er ute av tenårene. 

- Kannabisklienter er de som med størst sannsynlighet var henvist fra strafferettssystemet til rusbehandling sammenlignet med annen stoffproblematikk, skriver artikkelforfatter Odd Hordvin. Foto: Wikipedia/ashton

Narkotikabestemmelser og reaksjoner i Europa

Stadig flere EU-land har forlatt straffesporet for besittelse av narkotika til eget bruk.

Espen Eide har vært går på LAR og vært rusfri i ti år. Han mener at hjelpeapparatet ikke viser pasientene tillitt og respekt. Alle foto: Otto von Münchow

LAR-pasient eller lydig slave?

I en kronikk i Bergens Tidende tidligere i høst tar Espen Eide, som har vært rusfri under LAR i ti år, et oppgjør med holdninger til stoffbrukere i norsk rusbehandling.

Brukerorganisasjonene og Fagrådet  var på Stortinget da Kjersti Toppe (Sp) fremmet representantslag om en handlingsplan for å bekjempe HCV, onsdag 12. oktober. Foto: Fagrådet

Rusfeltet krever nasjonal handlingsplan mot hepatitt C

- Både brukerorganisasjoner, Fagrådet og flere fagmiljø reagerte sterkt på strategien og var opprørte over at departementet valgte å se bort fra anbefalinger fra arbeidsgruppen som jobbet med utkastet til strategi i nesten et år. Anbefalingene fra arbeidsgruppen var ute til høring og departementet mottok 13 høringssvar. Likevel lanserte regjeringen en strategi som ikke inkluderte viktige forslag og tiltak som også fikk støtte i høringsrunden, skriver Torhold Kielland, Fagrådet, i dette innlegget.


Bruk av ufaglært arbeidskraft: Hva kan man som beboer og bruker av omsorgstjenester i velferdsetaten forvente av ansatte, spør Jan-Erik Tørres i et åpent brev til Velferdsetaten, Oslo kommune. Foto: Astrid Renland

Velferdsetaten svarer

- For oss handler ikke dette om å spare penger, men om at vi ikke alltid finner riktig person til enhver ledig stilling. Det må vi rett og slett bli bedre på, skriver avdelingsdirektør for rustjenester John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.     For oss handler ikke dette om å spare penger, men om at vi ikke alltid finner riktig person til enhver ledig stilling. Det må vi rett og slett bli bedre på.                

En miljøterapeuts arbeidsoppgaver bør også være å styrke det sosiale nettverket blant brukerne. Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Bruk av ufaglærte og uerfarne ansatte i Velferdsetaten.

Hva kan man som beboer / bruker av omsorgstjenester i velferdsetaten forvente av ansatte, spør Jan-Erik Tørres i et åpent brev til Velferdsetaten, Oslo kommune.

I år var verdens overdosedag i regi Velferdsetaten, Oslo kommune, som har satt av en hel uke med tiltak og kampanjer rettet mot både ansatte i tiltak, brukere og omgivelsene. Helge Waal var konferansier og Lilleba Fauske åpnet markeringen i Oslo 31. august. Alle foto: Astrid Renland

Fatale overdoser

I 2014 var det registrert 6800 overdosedødsfall i Europa, 266 av disse dødsfallene fant sted i Norge. Det europeiske narkotikabyrået estimerer med at i løpet av det første millenium-tiåret har 70 000 menneskeliv gått tapt som en følge av rusrelaterte overdoser i Europa.

I 2013 tok Miljøpartiet De Grønne blant annet til ordet for offentlig regulert kannabissalg og avkriminalisering av narkotikabruk, tre år etter er det høyst uklart hvilke ruspolitiske veier partiet tar til valget i 2017. Foto: www.drugpolicy.org/photo-library

Ruspolitikk til belastning

– Ønsket om avkriminalisering av bruk og besittelse og regulert narkotikasalg har blitt sterkt kritisert både internt og eksternt, forteller Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne. Utkastet til nytt program åpner for endring av ruspolitikken.

Palm Springs i California i USA i 1969: En gang var bruk av psykedelika relatert til motkulturell grasrotbevegelse og politisk og åndelig utvikling. Deltakerne i studien formidler at bruk av psykedelika har bidratt til personlig vekst og utvikling, skriver artikkelforfatteren. Foto: Wikipedia

Psykedelika i spirituell praksis

Studien gir innsyn i et rusmiddelmiljø som sjelden omtales i nyhetsmedia eller rusmiddelforskning.

Annonse