Grunnverdier i norsk narkotikapolitikk: Bildet er fra første møte i Gamle Festsal ved universitetet i Oslo, 1. februar 2010, der blant annet sokneprest Grete Hauge, Paulus Menighet, professor Reidun Førde og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund holdt innlegg. Foto: Astrid Renland

Et tilbakeblikk på en idealist og realist

– Innen gruppen av vestlige industrinasjoner skiller Norge seg ut som bærer av en av de aller mest ekstreme former for narkotikapolitikk, sa Nils Christie i et foredrag på Politisk Forum i 1985.

Annonse

Denne vinteren har vi fått et gjensyn med Renton, Begbie, Spud, Sick Boy og resten av Trainspotting-gjengen. Foto: United International Pictures

Trainspotting med oppfølger

Også på den streite siden av tilværelsen er livet skjørt, viser Danny Boyles oppfølging av 1990-tallets kanoniserte film, Trainspotting.

– Jeg føler selv at romanen forsøker å både normalisere og beskrive en type bruk som en del ungdommer er borti. Sebastian i Hasj og høykultur forsvarer dette som normalbruk og nekter å bli definert av andre som misbruker, sier Tobias Nordbø. Foto: Ole Kristian H. Heiseldal

Kannabisbrukere du sjelden leser om

I Tobias Nordbøs romandebut er det et hittil lukket rusmiljø, Blindern-studentenes dopbruk, som åpenbares for leserne.

Boklansering: Lars Sandås (t.v) og Terje Thorsen, lanserte boken Narkoatlas – Oslo, på Tronsmo bokhandel i Oslo i oktober

Historisk atlas over Oslos rusmiljøer

Det er mange måter å fortelle Oslos byhistorie på, og kartbok over byens rusmiljøer er én av dem. 

«Støt Christiania - køb din hash andre steder» er meldingen fra christianittene til besøkende til fristadens Pusher Street. Foto: Ole Lykke

Hasjkrigen i København

Pusher Street har eksistert like lenge som Christiania, men har de siste årene vært styrt av organiserte kriminelle grupper.

Bruk av fleinsopp og andre psykedelika er en økende trend på både nasjonalt og internasjonalt nivå, spesielt blant mennesker med høyere utdannelse. Foto: Privat

På «tur» med fleinsopp

Fleinsoppsesong har trukket nysgjerrige landsmenn og kvinner til hager, kirkegårder og beitemarker for å sanke naturens egen psykedelika. 


Fagrådets styre og stab: Styremedlem Egil Atle Bremnes (t.v.), rådgiver Torhild Kielland, Trude Lønning, styremedlem Vidar Hårvik, nestleder Anders Dalsaune Jansen og dagligleder Jan Gunnar Skoftedalen. Styreleder Kirsten Frigstad er flankert av styremedlemmene Berit Kalgraff (t.v.), Ingjerd Meen Lorvik og Svein Roald Schømer-Olsen. Alle foto: Astrid Renland

Fagrådet – tre dager til ende

Uke 37 sto i Fagrådets navn med jubileumsfest og middag med påfølgende to samfulle dager med nasjonal konferanse.

Det som gjør Portugal spesiell er strafferettslige sanksjoner mot brukerne har blitt erstattet med et helhetlig system bygget opp rundt helse og sosial velferd. Alle foto: Arnt Jensvoll

Portugals narkotikapolitikk: Ny internasjonal modell?

Ingen reiser begeistret til Norge for å studere norsk narkotikapolitikk.

Arne Klyve (t.h.) i samtale med Finn Skårderud. Under bokbadet på Litteraturhuset 27.april diskuterte de Klyves tanker om hvorfor så mange unge menn faller utenfor samfunnet og blir «Sinte, unge, villfarne menn». Foto: Laila Sandvold Macdonald

Stiller samfunnet til ansvar

Samfunnet har et stort medansvar når unge menn faller på utsiden, mener samfunnsviter Arne Klyve. 27.april lanserte han boka Sinte, unge, villfarne menn-vårt medansvar. Det ble markert med bokbad på Litteraturhuset i Oslo, med psykiater Finn Skårderud som samtalepartner.

När skoldagen är slut tar lantbruket vid. 14-åriga Miguel Eguabil tillsammans med en kompis fyller säck efter säck med soltorkad koka i byn Santiaro. Att barn hjälper till med skörden är mer regel än undantag. Alle foto: Jesper Klemedsson

Langst ned i kokainets näringskedja

Mångmiljardindustrin kokain ödelägger liv. Men längst ned i dess näringskedja finns fattiga lantbrukare.

83 procent av kokainet från storproducenterna i Peru och Colombia till USA smugglas via Centralamerika och Mexiko. Honduras är huvudnavet på rutten. Det har lett till ett samhälle som präglas av våld, korruption och rädsla där militärpoliser är en vanlig syn på gatorn. Alle foto: Jesper Klemedsson a.

Våld i kokainhandelns fotspår

Huvudleden för kokainsmugglingen från Sydamerika till Nordamerika går genom Honduras. Det har bidragit till ett samhälle som präglas av korruption, våld och rädsla. 

Annonse