Rusreformen har ført til bedre kvalitet i avrusningen, færre plasser og vanskeligere inntaktsystem. Mange klarer ikke å nyttiggjøre seg tilbudet fordi det har blitt for utilgjengelig, sier Knut Sandli. Foto: Colourbox (illustrasjonsfoto)

Kan ikke godta nedskjæringer

Fagfolk frykter alvorlige konsekvenser av nedskjæringene i avgiftningstilbudet ved Universitetssykehuset i Oslo, og vil slåss for dem de skal hjelpe.

”Vi, de tillitsvalgte ved Senter for Rus og Avhengighetsbehandling (SRA), ser med bekymring på den foreslåtte reduksjonen i antallet avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo. I løpet av et drøyt halvår vil kapasiteten nesten være halvert, fra 69 avgiftningsplasser i juli 2010, til 40 plasser i mars 2011, i tillegg til Rusakuttens 13 behandlingsplasser”, skriver de tillitsvalgte ved Senter for Rus og Avhengighetsbehandling i ei pressemelding som ble sendt ut mandag.

I pressemeldinga inviterte de også til pressekonferanse tirsdag 8.februar der de utdypet bekymringene sine. Kuttene ved Oslo Universitetssykehus er stikk i strid med intensjonene i Opptrappingsplanen for rusfeltet som er utvida til og med 2012.

Er ikke bekymra

Klinikksjef Øystein Mæland ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Universitetssykehuset i Oslo, deler ikke bekymringene.

– Ledelsen deler ikke den bekymringa som tillitsvalgte ved Senter for rus- og avhengighetsbehandling har. Det er riktig at det blir reduksjon i antall plasser, men antallet senger sier lite om kvalitet og omfang på det totale tilbudet vi kan gi befolkninga, sier Mæland i følge dittoslo.no

Han understreker at de vil sikre at alle alkohol- og narkotikaavhengige som trenger akutt hjelp, skal få det. I følge Klassekampen (papirutgaven) stiller han seg også uforstående til at noen ikke når fram til tilbudet.

Skrivebordsbestemmelser

- Øystein Mæland mener altså at dette er innafor det forsvarlige. Hvordan er det mulig å se så ulikt på dette når dere er på samme arbeidsplassen?

- Vi jobber ikke på samme sted. Han sitter fire ledelsesnivåer over dem som har med pasientene å gjøre, sier Knut Sandli til rus.no. Sandli er tillitsvalgt i Fagforbundet med arbeidsplass på avgiftninga i Storgata. Han har et klart inntrykk av at dette kommer fra dem som sitter ved skrivebordene.

- Dette er byråkratiske avgjørelser. Det er ikke avgjørelser ut fra pasientenes behov.

- Mæland sier at det har vært en lav beleggsprosent på de plassene som legges ned. Stemmer ikke det?

- Det stemmer delvis. Men det er på grunn av at inntakssystemet er lagt om. Dermed har tilbudet blitt vanskeligere tilgjengelig for de mest utslåtte og de mest trengende, svarer Sandli.

Mæland påpeker også at det heretter ikke vil komme folk fra nabofylkene til Oslo for å avgiftes, og at trykket på de eksisterende avgiftningstilbudene dermed vil bli redusert.

- Har han ikke et poeng der?

- Det vil ikke skje i 2011. Det vil ikke skje før tidligst i 2012. Da kan det være for seint for mange. Store helseskader, og i verste fall dødsfall, kan være konsekvensene av dette.

Samlokalisering en god idé

Sandli holder fast ved at nedskjæringene kan få fatale konsekvenser. Men alt er han ikke uenig med Mæland i. De tillitsvalgte er helt enige med klinikksjefen i at det er en god idé å lokalisere rusakutten og avgiftninga til samme sykehusområde. Det må bare ikke resultere i færre plasser slik det er planer om nå.

- Vi er også enige i at innholdet og kvaliteten på avrusninga på mange måter er blitt bedre etter rusreformen – etter at dette tilbudet ble lagt under spesialisthelsetjenesten. Men det er betraktelig færre plasser, og mange klarer ikke å nyttiggjøre seg tilbudet fordi det har blitt for utilgjengelig. Mæland sier at Legevakta klarer å fange opp disse. Tilbakemeldinger fra pasienter er at de nettopp ikke klarer det, avslutter Knut Sandli.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse