Klar til debatt: Forening for human narkotikapolitikk (FHN) og proLAR - nasjonalt forbund for folk i Lar, markerte 26. juni utenfor Stortinget. Torstein Bjordal og Margrehte Ofstad er henholdsvis nummer tre og fire fra venstre. Foto: Astrid Renland

Verdens narkotikadag

Support don’t punish er en kampanje med mål om både å øke bevisstheten på omkostningene kriminalisering av narkotika har for brukerne og å endre politisk tilnærming og lovregulering som er til hinder for iverksettelse av skadereduksjonstiltak.

Hjelp, ikke straff, er parolen på FNs anti-narkotika dag, 26. juni. Det var FNs generalforsamling i 1987 som grunnla 26. juni som en internasjonal dag mot rusmisbruk og illegal handel med narkotika, som en påminnelse for narkotikakonvensjonenes medlemsland om å jobbe mot et narkotikafritt samfunn.

I dag er det helse og skadereduksjon som står på programmet når 26. juni markeres verden over. I Oslo stilte Forening for human narkotikapolitikk (FHN) og proLAR med stand, posters og t-skjorter på Eidsvoll plass utenfor Stortinget.

- Vi får tilskudd fra organisasjonen Support, don’t punish, men ikke fra norske myndigheter, forteller Torstein Bjordal i FHN, og pengene går til lønn til brukerne som står på stand sammen med oss.

- Men i dag har vi ikke klart å verve så mange selv om vi har vært utenfor Oslo S og på erlik Oslo, brukerne er spredd over hele byen som en følge av bortvisningspolitikken som drives i sentrum.

- Det er en viktig markering sier Bjordal, - og i FHN ønsker vi å redusere gapet mellom samfunnets innskudd og utskudd, og når brukerne står på stand synliggjør det at mange som befolker gatemiljøet kan delta aktivt i samfunnet selv om de ikke takler behandling eller har rusfrihet som mål med livet. Mange hadde vært i jobb om de hadde hatt muligheten til det.

- proLAR markerer dagen i Stavanger og muligens Kristiansand, forteller Margrethe Ofstad, som jobber for organisasjonens Oslo-kontor.

- Vi deler FHNs narkotikasyn og vil ha mer hjelp til og mindre straff av brukerne, men vårt hovedkontor ligger i Kristiansand og vi har derfor ikke vært så synlig i Oslo. Nå har vi fått et kontor i Oslo.

Både Bjordal og Ofstad mener at det er behov for både en oppmykning i og utvidelse av Lar-tilbudet blant annet ved å inkludere heroinassistert behandling, og at 26. juni er en viktig dag for å rette oppmerksomheten mot konsekvensene av forbudslinjen som dominerer narkotikapolitikken både internasjonalt og nasjonalt.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse