Ministermøte: Brukeren Rune snakket med Helse- og omsorgsminister Bent Høie personlig, mens OS-ordfører Terje Søviknes (FRP) stod i bakgrunnen å lyttet. Alle foto: Øystein Rise

Minister med overdosestrategi

- Holdningsendringen er i gang, men det kommer til å ta tid, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Rus og Samfunn.

På FNs narkotikadag var Høie (H) ved Strax-huset på Damsgård i Bergen for å lansere et av regjeringen sine nyeste forebyggende tiltak mot overdoser, Nalokson nesespray. Statistisk sett har Norge ligget på Europa-toppen med antall overdoser i mange år og nå vil myndighetene senke disse tallene med den medisinske motgiften.

- Vi må styrke mulighetene til rusmisbrukerne. Nesesprayen har reddet liv og jeg håper den vil gjøre det i Norge, sier Høie, som ønsker å styrke både rollene til pårørende, omsorgspersonell - og avhengige, dersom de skulle komme i en situasjon der noen tar en overdose.

- Hvis vi kan redde liv med noe så enkelt som en nesespray, er det helt vidunderlig, sier en kvinnelig bruker.

Prototypen: Nalokson har vært kjent i 
legemiddelindustrien i over 40 år.
Ved NTNU samarbeider de med
Ola Dale, som også jobber med
å videreutvikle nesesprayen.

Tilgjengelighet

Nesesprayen skal være tilgjengelig i miljøet, og alle som får den utdelt skal delta på et kort opplæringskurs. Ved lavterskeltilbudet på Damsgård har allerede flere av de som jobber der fått opplæring, noe de skal lære videre til de rusavhengige.


Leder i FFHN, Arild Knutsen, benyttet
muligheten til å
dele ut brukerutstyr

- Det at dette er en medisin som deles ut, sier mye om ansvaret brukerne får, noe som igjen er med på å gi en utsatt brukergruppe mer verdighet, mener leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, som var utenfor og snakket med brukerne.

Det var mange fremmøtte og en av lavterskeltilbudets brukere fikk også sjansen til å snakke direkte med Helse- og omsorgsministeren på vegne av sine medmennesker.

- I all korthet, jeg synes det er veldig meningsfullt og viktig at vi får dette kurset. Jeg håper dere gjør det dere kan for å styrke rusfeltet og tenker kreativt, sier Rune, som blant annet mente at det å gi brukerne muligheten til å bli livreddere var en god begynnelse.

Pilotprosjekt

I den nasjonale overdosestrategien er Bergen og Oslo prosjektkommunene hvor Nalokson skal utprøves. SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning evaluerer prosjektet underveis sammen med professor Thomas Clausen og forsker Philipp Paul Koren Lobmaier. Sistnevnte var også til stede for å presentere prosjektet. I Bergen er Åse Merete Solheim prosjektkoordinator, og sammen med Desiree Madah-Amiri fra SERAF demonstrerte de nesesprayen på en dukke.

- Den gjenoppretter pusterefleksen, forteller Solheim, mens hun samtidig forklarer viktigheten med å alltid ringe 113.

De siste årene har i gjennomsnitt 260 mennesker gått bort hvert år som følge av overdoser. Norge er blant de første landene som er med på pilotprosjektet med motgiften og initiativtagerne håper det skal gi dem verdifull kunnskap.

-SERAF har gjort feltarbeid i Bergen og fått positive tilbakemeldinger fra brukerne. Vi begynner med å dele ut Nalokson her på Strax-huset og så andre steder etter hvert, forteller prosjektkoordinatoren.

Holdningsendring

Utenfor er meningene rundt Nalokson noe delte. Noen mener det ligner på medisinen Antabus man gir alkoholikere, mens andre har troen på motgiften kan redde liv. Brukerne selv mener rusproblemene er sammensatt, og forteller blant annet om uutholdelige boforhold.

- Det henger nok mye fordommer og frykt igjen hos den øvrige befolkningen, samtidig er rusproblemer blitt så utbredt at alle kjenner noen. Så på noen områder begynner man endelig forstå at vi er en pasientgruppe, forteller den kvinnelige brukeren.

Lederen i FHN er meget fornøyd

- Den nye holdningen fra regjeringen er at ”klart man kan bli rusfri, men først må man overleve.” Dette er en holdningsendring på flere nivåer og ikke noe man så før. Det har gått helt fra en nullvisjon til at man nå bruker penger på livredning, forteller Knutsen engasjert.

I Oslo lanserte Velferdsetaten naloksonprosjektet ved Prindsen mottakssenter.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse