Verdensoverdosedag: 31. august samlet bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen med rusfeltets tiltak og helsemyndighetene seg på Eidsvold plass for å markere de mange ofrene for overdosedødsfall i Norge. På scenen står Charlie Storøygard som bidro med kulturelt innslag. Foto: Ole Magnus Kinapel

Overdoseforebyggingen må styrkes.

- Vi foreslår at det reises et minnesmerke sentralt i Oslo til minne om de tusener som har mistet livet av narkotikarelaterte årsaker de siste tiår, skriver Kari Sundby og Arild Knutsen.

Norge er ett av landene i Europa med høyest antall overdosedødsfall, i fjor mistet 260 mennesker livet som en følge av overdoser, og 31. august ble Verdensdagen for overdoser markert tolv steder i landet.

Markeringene er et ledd i Helsedirektoratets nasjonale overdosekampanje som ble vedtatt på Stortinget 18. mars 2013. Det er også satt i gang en rekke nye tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall.

Behov for mangfoldig tiltakspakke

Små kort med tips og råd blir distribuert. Det kurses i førstehjelp og kamerathjelp. Switch-kampanjen inspirerer injiserende heroinbrukere til å røyke isteden. Endres bruksmønstret fra sprøyter til røyking, reduseres overdosefaren radikalt. I tillegg forebygges skade og virussmitte. Dette gjør utfordringene mer overkommelige både for brukere, tiltaksapparat og
pårørende.

I Oslo og Bergen pågår forsøksprosjekt med utdeling av motgift i nesespray som har gitt gode resultater i andre land, og vi venter spent på den norske evalueringen. Det pålegges ansvar når en har slike livreddende verktøy som motgift for hånden, men ansvar har man uansett hva gjelder risikabel adferd i vår nærhet.

Nettopp derfor bør overdoseforebyggende tiltak vurderes fortløpende. Vi anbefaler at institusjonsapparatet styrkes betraktelig og at det heretter tilbys sømløse tjenester fra avrusning til behandling og så over i ettervern. Dette gjelder også personer som løslates fra fengsel, hvor vi vet at risikoen er høy. Legemiddelassisterte rehabiliteringen bør revurderes og metadon bør kunne tilbys på lavterskeltiltak som umiddelbar hjelp. Det vil føre til en mer forsvarlig utdelingspraksis enn dagens høyterskel medisintilbud, siden pasientene møter opp hver dag på lavterskeltiltakene og inntar medisin under oppsyn.

Enighet og samarbeid på tvers

Rusfeltet er et stort og komplekst felt som kan være vanskelig å få til endringer i. Mange opplever det som fragmentert og at aktørene har liten samarbeidsvilje noe som også skyldes at det er særlig når aktører markerer dyp uenighet, at kameraene rettes mot oss. Den nasjonale overdosestrategien har imidlertid vist at feltet står samlet om felles målsetning og det er å få reudsere overdosedødsfall, og at alle enes om parolen: «Jo visst går det an å bli rusfri, men først må man jo overleve».

Bak markeringen i Oslo sto Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), LAR-Nett, Wayback, A-larm, Retretten, proLAR, Velferdsetaten, Oslo kommune, Foreningen for human narkotikapolitikk og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk.

Arbeidet for å rette søkelyset på overdoseproblematikken samt å få overdoseforebygging inn som en sentral målsetning er viktig. Det er også viktig å bekjempe stigma knyttet til overdoser som også rammer pårørende hardt, og berørte familiers liv har ofte vært preget av skam og skyld. For mange familier, venner og pårørende har overdosedødsfallet vært slutten på en lang sorg, en stille og vanskelig sorg som altfor mange har vært alene om.

Avstigmatiser og mobiliser

Når det gjelder narkotikarelaterte dødsfall som overdoser har det vært vanskelig både å mobilisere og skape samme innlevelse og engasjement som finner sted i kampen mot trafikkdød.

Myndighetene iverksetter sikringstiltak på belastede strekninger, og når trafikkofre markeres samles lett tusener. Da er sorgen kollektiv med markeringer i form av fakkeltog og politikere og politi som gjerne går i front. Under slike markeringer gis mulighet til å ta alvoret innover seg og erkjenne risikoen i eget liv.

For flertallet av trafikkulykkene kan også anses selvforskyldt og tar man med i beregningen antallet som brøt fartsgrensen, unnlot å bruke bilbelte, fiklet med telefoner eller kjørte i ruspåvirket tilstand, gjenstår et mindretall av trafikkofrene. Dette gjør på ingen måte tragedien mindre, men bør ses i sammenheng med årsakene til overdosedødsfall. Livet er et sjansespill for oss alle.

Det dør faktisk flere av overdoser enn det dør mennesker i trafikken. I tillegg kommer andre narkotikarelaterte dødsårsaker. Det er all grunn til å anta at disse dødsfallene kan vekke like mye engasjement og føre til flere sikringstiltak, for og slik å forebygge nye. Et fellestrekk ved trafikkofrene og overdoseofrene er at de alle hadde potensiale for et langt og godt liv helt fram til siste hjerteslag. De hadde venner og pårørende som var glade i dem og som trengte dem.

Vi foreslår derfor også at det reises et minnesmerke sentralt i Oslo til minne om de tusener som har mistet livet av narkotikarelaterte årsaker de siste tiår.

Verdens overdosedag 2014, Oslo 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse