På vei inn på Stortinget: Forening for human narkotikapolitikk (FHN) etablerte i 2008 18. november som nasjonal stoffbrukerdag, og stoffbrukere, brukeraktivister og støttespillere har siden brukt dagen til å møte stortingspolitikere. Foto: Astrid Renland

LAR-behandling og kontrollstrategier på dagsorden

Vi har et superenkelt budskap til politikerne; gjør LAR bedre og gi metadon til de som vil ha det, sier Torstein Bjordal fra Forening for human narkotikapolitikk (FHN).

For sjette året på rad har stoffbrukere og brukeraktivister benyttet den Nasjonale stoffbrukerdagen, 18. november, til å møte folkevalgte på Stortinget og diskutere narkotikapolitikk.

- Hva er budskapet til politikerne i år?

- I år står LAR og kontroll på programmet, sier Ronny Bjørnestad, daglig leder i proLAR.

- Vi skal vise en film fra et sprøyterom i Frankfurt og hvordan det skiller seg fra norske forhold og likevel fungerer veldig godt uten det kontrollsystemet som vi har her, og så vil vi ta opp at vi har et LAR som i motsetning til hva mange tror, ikke fungerer – det er fortsatt nesten 300 mennesker som dør årlig, sier Torstein Bjordal.

- Men, altså først vil vi viser film fra Frankfurt og fortelle hvilken vei det går her i Norge der Hordaland FHN skal fortelle om stenging av Nygårdsparken og vi om Sentrumsaksjonen i Oslo. Nanna Gottfredsen fra Gatejuristen i København vil holde innlegg på skype der hun plasserer norsk skadereduksjonspolitikk i europeisk setting.

- I tillegg skal vi ta opp at man i dag ikke får velge om man vil ha metadon eller buprenorfin – i dag blir nesten alle satt på suboxone selv om metadon er bedre for de fleste opiatavhengige, sier Bjordal.

Fritt behandlingsvalg er altså ikke en mulighet i lavterskelmedikamentbehandling, her blir de fleste satt på suboxone. Ifølge Bjordal og Bjørnestad er det mange som ikke har det bra på suboxone og supplerer med illegale rusmidler eller LAR-medisiner, og det er oppstarten til et dårlig pasientforløp. Brukerorganisasjonene er kritisk til at det er så vanskelig å få metadon selv om det etter deres vurdering er det beste medikamentet for oppstart i behandling.

- Og Ronny Bjørnestad fra proLAR skal formidle at brukerorganisasjonene trenger mer forutsigbar finansiering, sier Bjordal.

- Dere er ikke så mange i år?

- Nei det har vært litt vanskelig å mobilisere og sammenlignet med fjorårets markering er vi veldig få, sier Bjørnestad.

- Det er vanskelig å samle folk, sier Heidi Hansen, fra Rusmisbrukernes interesserorganisasjon, RIO. – Tidligere har vi i alle fall visst hvor vi fant dem og kunne bruke tid på å engasjere og fortelle om viktigheten med å delta, men nå er de jo spredt over hele byene og vanskelig å nå.

Når det gjelder resultatet av de årlige møtene mellom brukerne og folkevalgte er aktivistene ikke fullt så entusiastisk men fortsatt rår optimismen.

- Det er sjette året på rad vi har hatt møter på Stortinget og det er veldig hyggelig, men det har ikke kommet så mye ut av det, sier Bjørnestad.

– Men jeg tror det er viktig at vi fortsetter og at vi trenger et par år til for å få mer gjennomslag for våre synspunkter.

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse