-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

57 år gamle Suti Jeiwshaieng fikk tillatelse til å dyrke cannabis til medisinske formål selv før legalisering. Nå for tiden selger han hovedsakelig avlingen sin til cannabiskafeer og andre i marihuanaindustrien.
57 år gamle Suti Jeiwshaieng fikk tillatelse til å dyrke cannabis til medisinske formål selv før legalisering. Nå for tiden selger han hovedsakelig avlingen sin til cannabiskafeer og andre i marihuanaindustrien.

— Da jeg begynte å dyrke cannabis, trodde jeg at jeg skulle bli mangemillionær

I Thailand begynte mange fattige bønder å dyrke cannabis da det ble avkriminalisert i 2022. Regjeringen lovet gode tider, men overforsyning ga prisras. Nå er loven endret igjen, og landet skal gå tilbake til kriminalisering. Hva blir konsekvensen for Suti Jeiwshaieng og 1,1 million andre dyrkere?

57 år gamle firebarnsfar Suti Jeiwshaieng går mellom rader med cannabisplanter på gården sin i Chon Buri, øst i Thailand. De fleste plantene når ham bare til midjen. Av og til stopper han opp og pirker blant bladene på plantetoppene for å sjekke hvordan blomsterknoppene utvikler seg. Det er i dem THC-innholdet er høyest, det vil si stoffet i cannabisplanten som gir ruseffekten.

— Jeg plantet disse plantene for to måneder siden. Om ytterligere to måneder er de over to meter høye og klare til høsting, sier Suti.

Han er en av over en million thaier som har begynt å dyrke cannabis siden det ble lovlig i juni 2022. Da oppfordret Thailands daværende helseminister, Anutin Charnviraku, folk på landsbygda, hvor 79 prosent av landets fattige bor, å hoppe på cannabis-vognen for å øke inntekten. Mange fulgte oppfordringen.

— Da jeg begynte å dyrke cannabis, trodde jeg at jeg skulle bli mangemillionær, sier Suti.

For mange har dyrking blitt en tapsbedrift. For Suti passer det hele ganske bra. Nå er det enda tøffere tider. Nåværende regjering har strammet inn lovene igjen og vil at det fra slutten av 2024 kun skal være tillatt å dyrke og selge til medisinske formål.

— Jeg er veldig bekymret for hvordan den nye loven vil påvirke meg. Men det er en politisk beslutning som jeg ikke kan påvirke, sier Suti.

Kontrollert urt

Tidligere var besittelse av cannabis straffet med inntil 15 års fengsel i Thailand, men i 2020 ble det tillatt å produsere og selge medisiner og helseprodukter som inneholder cannabisstoffet CBD (cannabidiol). Stoffet har ingen psykoaktive egenskaper, men hevdes å ha en rekke helsemessige fordeler. Den brukes blant annet i hudkremer, matvarer og medisiner. Allerede i 2021, da det var klart at det ville være lov å dyrke cannabis til medisinske formål, søkte Suti om dyrkingstillatelse. Han fikk det innvilget og plantet hasj på land hvor han tidligere hadde dyrket poteter og sukkerrør.

—Tidligere var poteter hovedveksten min, men inntjeningen var så dårlig at jeg knapt klarte å forsørge familien min, sier han.

9. juni 2022 ble Thailand det første landet i Sørøst-Asia som legaliserte dyrking, salg og forbruk av cannabis. Planten ble ikke lenger klassifisert som et narkotisk middel, men som en "kontrollert urt". Suti fikk kontrakt med et kosmetikk- og medisinfirma som kjøpte det første årets innhøsting på nærmere ett tonn.

— I starten gikk det bra. Prisen på cannabis var høy, men så senket selskapet prisen til et nivå som var så lavt at jeg ble tvunget til å bryte kontrakten, sier Suti.

Overforsyning og prisras

I dag er det 1,1 millioner registrerte dyrkere og 1130 hektar med cannabisfelt, men det er bare toppen av isfjellet ettersom det etter legaliseringen i 2022 ikke lenger kreves tillatelse for å dyrke den «kontrollerte urten». Dette har ført til et overtilbud av lokal cannabis.

—  Samtidig importeres utenlandsk cannabis og hampfrø, selv om det er forbudt. Det er derfor prisene faller. Nå får jeg halvparten så mye betalt for cannabisen sammenlignet med 2022, sier Suti.

Han høster fortsatt rundt et tonn cannabis årlig, men klarer bare å selge en brøkdel av det. Kundene er kun interessert i de THC-rike blomsterknoppene, det vil si det som i tørket form kalles marihuana. I dag får han mellom 2.950 og 5.000 kroner for en kilo hasj.

– Nå selger jeg hovedsakelig til cannabiskafeer og andre i marihuanabransjen. Men prisene på rekreasjons-cannabis er også halvert, sier Suti.

Lovendringen fra 2022 er vag og selvmotsigende. Det er forbudt å selge produkter med cannabisekstrakt som har høyere enn 0,2 prosent THC-innhold, men loven regulerer ikke ubehandlet cannabis. Det er rundt 6400 registrerte butikker og "dispensarer", som selger cannabis, men det er tilgjengelig overalt. Det tilbys på strender, gater, kafeer og barer.

Lovendring: Tilbake til kriminalisering

Ifølge noen rapporter har flere og flere unge mennesker begynt å bruke marihuana, og antall personer som søker behandling for avhengighet har firedoblet seg. Det er en av grunnene til at landets nåværende regjering, som tiltrådte sommeren 2023, ønsket å kun tillate dyrking og bruk av cannabis til medisinske formål.

Det nye lovforslaget ble vedtatt i februar, og intensjonen er at den skal iverksettes på slutten av året. Thailands statsminister, Srettha Thavisin, sa i begynnelsen av mai at han ville at cannabis igjen skal bli listet som et narkotisk stoff ved slutten av 2024. Det skal gjeninnføres straff for bruk og salg.

Men det er pr nå flere uklarheter om hvordan lovendringen skal praktiseres. Blant blir det utredet hvordan politiet skal skille mellom "medisinsk bruk" og "for fornøyelsens skyld". Det skal også bli forbudt med import ac cannabis. Flere kommentatorer i Thailand antar at det i praksis blir mest fokus på ulovlig salg på nettet , videresalg av import og salg av konsentrater. Det er derfor uklart hvilke konsekvenser det får for de utallige thaier som startet med cannabisdyrking for rundt to år siden.

Suti er bekymret for at arbeidet og investeringene hans skal gå til spille.

—  Jeg ønsker at fritidsbruk av cannabis fortsatt skal være tillatt. Jeg tror problemet er at gjeldende lover ikke blir fulgt. Det er for eksempel forbudt å selge hasj til personer under 20 år og til gravide eller ammende, men i butikker og kafeer selges det til hvem som helst, sier han.

Skyhøyt THC-innhold

Det røykes stort sett overalt i Thailand selv om det er forbudt på offentlige steder. Forbud mot cannabisreklame ignoreres også.

— Det bør gjøres noe for å sikre at eksisterende regler blir tatt i bruk. Og så vil jeg at du skal ha tillatelse til å dyrke cannabis. Ellers vil markedet fortsette å være oversvømmet, sier Suti.

Han får støtte av 62 år gamle Aoychai Jiaranaikulvanich, som har et 220 kvadratmeter stort drivhus med over 150 cannabisplanter. Noen er tre - fire meter høye. Aoychai fikk også en dyrkingstillatelse seks måneder før legalisering.

— Da forventet jeg å bli rik fordi prisene var høye. Før fikk jeg 100 000 baht (29 500 kr) for en kilo, nå får jeg bare 50 000 baht per kilo. Det er fordi det er for mange dyrkere, sier han.

Aoychai får mer betalt enn Suti fordi han investerer i å dyrke høy THC-cannabis. Det går hjem hos marihuana-røykere.

— Det er ikke penger å tjene i annet enn blomsterknoppene. Etter at jeg har høstet dem, kaster jeg resten av planten, sier Aoychai.

Tidligere levde Aoychai av å dyrke reker, epler og grønnsaker, men med legaliseringen klarte han å investere rundt 200.000 kroner i drivhuset sitt. Han frykter at en ny lov vil ødelegge ham. Det forventes å sette høye standarder for dyrking av cannabis for den farmasøytiske industrien.

— For oss smådyrkere vil det være umulig å nå opp til de kvalitetskravene. Når det blir ulovlig å dyrke og selge cannabis til rekreasjonsbruk, har jeg to valg. Enten må jeg legge ned virksomheten eller begynne å dyrke ulovlig. Prisene vil garantert stige når det blir ulovlig, sier han.

Interesseorganisasjon

Bangkok huser TIHTA, Thai Industrial Hemp Trade Association, som ble grunnlagt i 2021. Målet er å gjøre Thailand til det sørøstasiatiske senteret for hamp- og cannabisdyrking samt for produksjon av relaterte produkter som fiber, ekstrakter for medisinsk bruk, mat, hudpleie og kosmetikk. TIHTAs president, Pornchai Padmindra, forteller oss at organisasjonen ikke har med rekreasjonssektoren å gjøre. Det antas at det gir hele industrien et dårlig renommé og tar levebrødet fra dem som har tillatelse til å dyrke til medisinske formål.

TIHTA samarbeider med myndighetene, og Pornchai sier at dagene for rekreasjons-cannabisindustrien er talte. Den nye loven vil kun tillate dyrking av cannabis og utvinning av ekstrakter for medisinske formål og forskning samt for visse industri- og matprodukter. Pornchai tror ikke at de som har investert i cannabissektoren vil bli kompensert for det de taper hvis de blir tvunget til å legge ned virksomheten.

— Hensikten med å få dyrke hamp og cannabis i Thailand var at det skulle brukes til medisinske formål. Jeg kan ikke snakke for dem som begynte å dyrke av andre grunner, men tanken har aldri vært å gjøre Thailand til verdenshovedstaden for gratis cannabis hvor folk kan røyke det som de vil, avslutter han.

FAKTA CANNABIS I THAILAND

* I 1922 ble dyrking av hamp og cannabis forbudt i Thailand. I 2019 ble dyrking av cannabis for forskning og utvikling tillatt. I 2020 var det tillatt å produsere og selge kosmetikk og mat med ekstrakter fra hampfrøolje og hampfrø så lenge de ikke inneholdt mer enn 0,2 prosent THC.

* 9. juni 2023 ble Thailand det første landet i Sørøst-Asia som avkriminaliserte alle former for cannabis. Det ble lovlig å dyrke, selge og konsumere cannabis. Planten ble ikke lenger klassifisert som narkotisk, men som en "kontrollert urt". Salg av cannabis til medisinske formål var tillatt, det samme var hjemmedyrking til personlig bruk. Salg av cannabis for rus er ikke nevnt i loven, men er heller ikke forbudt.

* Etter kritikk innførte regjeringen retningslinjer som forbyr cannabisreklame og salg til personer under 20 og gravide eller ammende kvinner. Cannabisreklame ble også forbudt. Retningslinjene har aldri blitt implementert.

* Sommeren 2023 tiltrådte en ny regjering som lovet strengere og tydeligere cannabislovgivning. I februar ble det vedtatt en lovendring som igjen kriminaliserer cannabis. Det skal innføres straff for bruk og salg. Ved bruk kan man risikere en bot på 60 000 bath (17 200 kroner), og ved salg risikerer man fengsel i inntil ett år og en bot på 100 000 bath. 


 

Les mer om følgende emner: