-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Om Rus & Samfunn

Rus & Samfunn er et journalistisk uavhengig nettmagasin. Magasinet skal dekke rusfeltet bredt. Rus & Samfunn har ansvarlig redaktør og er styrt etter redaktørplakaten. Magasinet driver sitt redaksjonelle virke uavhengig av øvrig virksomhet hos eier og utgiver –  Rusfeltets hovedorganisasjon.

 Magasinet Rus & Samfunn har en lang historie fra 1980 som tidsskrift på papir – først under navnet Stoffmisbruk, så som Rus & Avhengighet. I 2018 gikk Rus & Samfunn over til å bli et rent digitalt magasin.

Magasinet skal dekke rusfeltet bredt og være en kunnskapsleverandør for aktører i alle deler av rusfeltet. 

Rus & Samfunn har følgende tre grunnpilarer for all vår journalistikk, uansett hvilke områder, saker og sjangere vi til en hver tid prioriterer:

  • Journalistikken skal ha bred appell i vår målgruppe
  • Rus & Samfunn skal lage saker med substans – med redaksjonell kvalitet
  • Rus & Samfunn skal dekke bredden av rusfeltet, ikke dyrke bestemte ståsteder og problemstillinger

Vår målgruppe er definert slik: «Alle som interesserer seg for hva som skjer på rusfeltet enten de er brukere, pårørende, ansatte i tjenester, medlemmer i organisasjoner, forskere, politikere eller samfunnsdebattanter.»

Ta gjerne kontakt med ansvarlig redaktør Berit Simenstad