-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Lubna Jaffery, byråd for arbeid sosial og arbeid i Bergen kommune Foto: Nina Blågestad
Lubna Jaffery, byråd for arbeid sosial og arbeid i Bergen kommune Foto: Nina Blågestad

- Alle har vært opptatt av å snu seg rundt

Så langt er det ingen koronasmitte i rusmiljøet i Bergen. - Alle har vært opptatt av å snu seg rundt selv om samfunnet har vært stengt. Jeg vil berømme alle som har gjort en innsats. Tilbudet til rusavhengige har ikke vært optimalt, men de har hatt noe å gå til, sier byråd Lubna Jaffery.

De fryktet det verste, de som jobber i de kommunale tjenester og ideelle organisasjoner, da tiltak og tilbud til rusavhengige stengte ned i Bergen sammen med resten av samfunnet 12. mars.

Status tre måneder senere er at det har gått bedre enn fryktet. Som resten av befolkningen, har også rusavhengige opplevd nedstengingen som en prøvelse, men så langt er det i det minste ikke blitt registrert smitte i rusmiljøet i Bergen.

Det er Lubna Jaffery, byråd for arbeid sosial og arbeid i Bergen kommune, glad for.

– Det er godt å vite at en gruppe som er spesielt utsatt, ikke har hatt smitte. Heldigvis klarte både kommunen og frivillige organisasjoner å omstille driften slik at vi har klart å ivareta et tilbud til de rusavhengige, sier byråden.

Hun peker på at det raskt ble opprettet en ordning der mat, brukerutstyr og andre husholdningsartikler er blitt kjørt hjem til dem som er i egen bolig og som har valgt å isolere seg på grunn av smittefaren. Også en ordning med å kjøre ut varme måltider til byens to hospitser kom raskt på plass. I det hele tatt har de ulike lavterskeltilbudene tilpasset seg den nye situasjonen for eksempel ved å tilby kaffe utendørs eller å gå på tur i små grupper.

Langsom gjenåpning

– Alle har vært opptatt av å snu seg rundt selv om samfunnet har vært stengt. Jeg vil berømme alle som har gjort en innsats. Tilbudet til rusavhengige har ikke vært optimalt, men de har hatt noe å gå til, sier Jaffery.

I takt med resten av samfunnet er også tilbudene til rusavhengige langsomt i ferd med å åpnes opp igjen. Dagtilbudene ved byens fire mottaks- og omsorgssentre (MO-sentre) åpner nå etter hvert som de er klare. Senest i løpet av denne uken skal alle være i gang igjen. Det skjer med redusert kapasitet for å ivareta smittevernberedskapen.

Byråden trekker også frem NAV som en viktig part overfor rusavhengige. Nå er kommunen og NAV blitt enige om at alle kontorer skal åpne fra mandag 15. juni. Da vil det bli mulig å møte saksbehandlere etter avtale. I bydelen Årstad, der man har flere bruker med rusavhengighet, vil det også være mulighet for drop-in.

Brukerrommet ved Gyldenpris MO-senter (tidligere Strax-huset) vil fortsatt være stengt. Da nedstengingen av samfunnet var et faktum, benyttet kommunen anledningen til å starte en planlagt ombygging. Det er for at brukerrommet skal kunne brukes til røyking av for eksempel heroin, slik loven har åpnet opp for.

– Nå begynner alle å bli utålmodige. Det er viktig at lavterskeltilbudene kommer tilbake. Samtidig må vi fortsatt ta hensyn til smittefaren, konstaterer Jaffery.

300 daglige henvendelser

Hugo Torjussen, leder ved Gyldenpris MO-senter, bekrefter at alle kontaktpunkter ved senteret ble stengt ned på lik linje med resten av samfunnet.

– Vi var veldig bekymret og antok at det smittemessig ville bli kritisk for dem. Men vi har erfart at det ikke har vært noe smitteutbrudd blant de rusavhengige i byen, sier Torjussen til Rus & Samfunn.

Han forteller at senteret har opprettholdt tjenester på døren. Det har hver dag vært rundt 300 henvendelser. MO-senteret har delt ut kaffe og vært i dialog med dem som har kommet på døren. Det har også vært mulig å avtale møte med ansatte utendørs.

I begynnelsen av forrige uke åpnet senteret for at brukerne igjen skal kunne komme inn for sosial oppfølging. Torjussen understreker at det er begrenset til at ti brukere kan være inne om gangen. Sitteområdene er blitt avskjermet og sofaer tatt bort.

Rus & Samfunn snakket med lederen av senteret samme dag som det åpnet.

– Vi er veldig spent og håper at det blir en suksess. Det er blitt hevdet at rusavhengige ikke er i stand til å ivareta smittehygiene, men nå må vi gi dem tillit, sier Torjussen som opplever at brukerne har vært fine og omtenksomme med dem som jobber ved MO-senteret.

– De har vært veldig glad for den kontakten som har vært der.

Kontakt med miljøet

Torjussen tror at også rusavhengiges mentalhelse har vært påvirket av koronaen – og av det faktum at lavterskeltilbudet har vært kraftig redusert. Samtidig peker han på at de oppsøker hverandre og har et sosialt fellesskap mellom seg.

– Vi prøver å plukke opp når noen har blitt ekstra isolert eller dårlige. Selv om vi har vært stengt, har vi vært ute blant brukerne – så lenge vi klarer å opprettholde smittevernberedskapen.

Torjussen forteller videre at et overdoseteam har vært i gang gjennom hele nedstengingen. Til tross for et redusert lavterskeltilbud har han ikke opplevd at det har vært verken flere eller færre overdosetilfeller. Det var noen flere overdoser for noen uker siden i forbindelse med at ny GHB ble introdusert i rusmiljøet.

Helse Bergen har gjennomgått sine tall for utrykninger til rusoppdrag og ser at det er opptil 55 prosent færre røde responser i løpet av de første seks ukene av nedstengingen. Det har vært rundt 45 prosent nedgang i de mest alvorlige hendelsene, som opiatoverdoser, GHB-overdoser og rusrelatert bevisstløshet.

Utegående team

Også Kirkens Bymisjon i Bergen har vært nødt til stenge sine åpne møtesteder siden 12. mars i år. Daglig leder Lars Liljedahl Lynngård forklarer at Bymisjonen har små lokaler der det er umulig å ivareta smittehensyn.

– Da må vi dreie om virksomheten og har istedenfor satset på utegående team med matpakker, brukerutstyr og naltrekson. Og så har vi delt ut rent vann, fordi vi hadde sett at noen brukte vannpytter til å rense utstyr, forteller han.

– Gradvis har vi tatt folk med på ulike aktiviteter som tur på Fløyen eller hesteridning. Det er snakk om mindre grupper på to eller tre deltakere samme med én eller to ansatte.

I tillegg har Bymisjonen valgt å holde Korskirken i sentrum åpen én time midt på dagen. Der kan hvem som helst komme innom for en samtale, for å be eller for å få en kopp kaffe.  På det siste er det også blitt utdelt matpakker. Liljedahl Lynngård forklarer at kirken har vært åpent med inntaksbegrensninger.

– Dette har vært viktige tiltak for å nå ut med omsorg til dem som trenger det.

Bedre enn fryktet

På Møtestedet og Hallvardstuen – Bymisjonens to møteplasser i Bergen sentrum – har dessuten dem som har hatt behov for tilgang til PC eller telefon, kunne bli med inn, én til én. Liljedahl Lynngård forteller videre at hans medarbeidere har fått numrene til direktetelefonene til saksbehandlere i NAV, slik at det har vært mulig å omgå køene.

– Folk har savnet møteplassene, noe å gå til. Ensomheten har uten tvil blitt større, og vi har fått meldinger om at noen ruser seg mer fordi de er ensomme.

Stig Norland, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland, sier det samme som andre som har vært jevnlig i kontakt med rusavhengige: Det har ikke vært så gale som en hadde fryktet at det skulle bli.

– Vi fryktet at da tilbudet ville bli borte, ville det føre til økt smitte i miljøet. Men så langt har det ikke vært registrert noen smitte. Men selvsagt, de rusavhengige har vært urolige som folk flest, sier Norland til Rus & Samfunn.

– Nå da samfunnet er på vei til å åpne opp igjen, må vi få alle tilbudene på plass igjen.

 

Les mer om følgende emner: