-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

«Henrik» er innom FunkisHuset. Han trenger nytt brukerutstyr. Psykiatrisk sykepleier Annvor Kyllingstad Undheim finner fram pumpe, kanyler, beger og bomull.
«Henrik» er innom FunkisHuset. Han trenger nytt brukerutstyr. Psykiatrisk sykepleier Annvor Kyllingstad Undheim finner fram pumpe, kanyler, beger og bomull.

Åpne dører, raushet og varme: — Mange menneskeliv er spart

De tilbyr helsehjelp, mat, klær og omsorg. FunkisHuset i Sandnes utgjør en stor forskjell for mange som sliter med rus. — Jeg er utrolig takknemlig. Takket være FunkisHuset er mange menneskeliv spart, sier «Henrik». I mai feirer FunkisHuset sine 20 år.

FunkisHuset sentralt i Sandnes, mandag klokken 11.00 presis. Døra går opp, og inn kommer «Henrik». For tiden er han uten fast bopel, og sover for det meste ute i sovepose.

— FunkisHuset er et kanontilbud. Her kan jeg ta meg en dusj, og jeg får vasket og tørket klærne mine, sier han.

Etter en lang, varm dusj trenger han sårstell. På helserommet treffer han psykiatrisk sykepleier Annvor Kyllingstad Undheim. De to har kjent hverandre lenge, og har en munter tone.

— Jeg har fått mange råd og god hjelp om egen helse. Av og til er det lege her også, forteller «Henrik».

47-åringen jobbet flere år i Nordsjøen, før det begynte å gå galt. Han har brukt Funkishuset jevnlig siden dørene åpnet for 20 år siden.

— Av og til har vi turer med grilling eller volleyball, og vi har vært på båttur. Quiz har vi også. Nå må jeg gå. Jeg har en avtale. Men før jeg går må jeg få med meg nytt brukerutstyr, sier han, og tar med seg sykepleieren inn på utdelingsrommet.

Hun finner fram pumpe, kanyler, beger og bomull.

— Hjertelig tusen takk, og takk for meg, sier «Henrik», og haster videre.

Jobb med mening

Åse Odland er sosionom, og hadde erfaring med målgruppen. Da FunkisHuset skulle etableres i 2004, ble hun bedt om å søke stillingen som daglig leder.

— Det har vært 20 fantastiske år. Jeg har likt meg fra første dag. Vi har flotte brukere, flinke og dedikerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Det er en meningsfull jobb, forteller hun.

Det er mange skjebner å forholde seg til. I 2023 ble det 10 begravelser. Dødsfallene skyldes i hovedsak helseutfordringer, overdoser og selvmord.

— Solskinnshistorier er det også mange av. Vi har kontakt med flere som er blitt rusfrie. Det varmer når tidligere brukere kommer innom for å fortelle at det går bra. Vårt mål er ikke nødvendigvis at folk skal bli rusfrie, men at de får et bedre liv. For noen går det opp og ned. Vi gir aldri opp håpet, sier Odland.

I dag er det i tillegg til Odland, som er sosionom, ansatt to sykepleiere og en vernepleier.

— I fire år hadde vi midler til en erfaringskonsulent. Vi så det var bra for brukerne og oss ansatte. En erfaringskonsulent formidler håp om endring og er en tolk inn mot rusmiljøet. De har en kompetanse vi ikke har. Nå har vi igjen fått midler fra Helsedirektoratet, og vil ansette en, sier Odland.

I årenes løp har de hatt ulike tilbud som aromaterapi, akupunktur, gynekologisk undersøkelse og øremerkede tilskudd til tannlege.

— Helsetilbudet er nok det viktigste vi har fått til. Vi har et helserom som brukes til sårstell, vaksiner, råd og veiledning. Vi er opptatt av skadereduksjon. I forbindelse med injiseringer prøver vi å få dem til å tenke alternative måter å ta rusmidler på, som er mindre skadelige. Da kan de unngå infeksjon og smitte, sier Odland.

Helsehjelpen som gis på FunkisHuset avlaster de øvrige helsetjenestene.

Glimt av sol

Etter mange års erfaring med psykiatri hadde Annvor Undheim behov for forandring. Hun begynte i Funkishuset for 18 år siden, og trives godt

— Rus i tillegg til psykiske vansker var et nytt, spennende og ukjent område for meg. Jeg trodde da at rus bare var rus, men skjønte fort at det henger sammen. I dag ser vi ofte tung psykiatri kombinert med rus, sier Undheim.

Dagene byr på humor og møter med flotte, gode mennesker.

— Vi ser at folk er folk, og vi møter mange skjebner. Livet for mange av våre brukere består av å få tak i penger til rus. Det er risikosport. Kan vi bidra til å gjøre dagen bedre med å lytte, tilby mat, en dusj eller sårpleie, gir det mening, sier hun og fortsetter:

— Solglimt i dagen er at de velger livet. Noen lever så tøft at det kan være vanskelig å forstå hvordan de klarer å stå i det. Vi møter mye takknemlighet og får gode tilbakemeldinger.

Godhet og varme går begge veier, og det klemmes raust.

— Av og til må jeg ta dem litt i nakken også, sier hun og ler.

Sykepleieren gjør alt fra å stelle kroniske sår, betennelser eller kutt etter fall til å ta blodprøver, behandle urinveisinfeksjoner og dele ut prevensjon. To timer i uken er det lege på huset. En gang i måneden kommer en tannpleier fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Jubileum i mai

— Alt hos oss er frivillig og alle tjenestene er gratis. Det er kanskje en av grunnene til at vi har svært få uønskete hendelser. I fjor hadde vi én, og den var ikke alvorlig, sier Odland.

På 20 år er det skjedd stor forandring i kommunene. Tilbudet er betydelig styrket i form av både stillinger og tjenester. FunkisHuset holder åpent tre dager i uken.

— De kommer innom andre ukedager også, for å låne telefonen, ta en prat, få helsehjelp, en dusj eller rene sprøyter. De ringer oss om stort og smått, og tar med seg andre hit. De fleste er glade i Funkishuset, forteller Odland.

241 personer brukte huset i 2023. De fleste er fra 40 år og oppover. Kvinneandelen er på om lag 30 prosent.

I mai skal det feires. Da er det 20 år siden huset åpnet dørene første gang.

FunkisHuset

FunkisHuset åpnet dørene for personer med rusrelaterte utfordringer 4 mai 2004, og drives av den private Stiftelsen Huset. Tilbudet er gatenært med lav terskel for kontakt. Huset er åpent mandag, onsdag og fredag fra klokken 11.00 til 14.00. Personalet er til stede mellom kl. 08.00 og 15.00 alle hverdager. Alle tjenester er gratis.

Målet er å bedre helsetilstand og livskvalitet for personer med rusrelaterte utfordringer over 18 år, samt å redusere risiko for overdose og overdosedødsfall.

I styret sitter representanter fra kommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp og Hå, samt representanter fra blant annet Helse Stavanger HF, Blå Kors Norge, og A-larm. Per i dag er det fire ansatte i totalt 3,5 årsverk.