-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Da alkoholikeren døde, var det kreftpasienten man sørget over

Da faren til Tormod døde, var det kreften det skulle snakkes om.  -Sannheten er at han drakk seg ihjel, sier sønnen. Som kreftpasient fikk farens rusavhengighet heller ikke oppmerksomhet. Opptil tre av ti innleggelser kan være rusrelatert, viser forskning, men sammenhengen mellom rus og somatisk sykdom er underrapportert. Sorgprosessen kan også være krevende for pårørende etter rusavhengige, viser forskning blant etterlatte etter rus.