-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Even Røed (Ap.): Har tro på avkriminalisering for rusavhengige

— Det blir sagt at det ikke er mulig, men vi jobber for å få til en differensiering: Ikke straff for rusavhengige, men potensiale for straff for andre, sa Arbeiderpartiets ruspolitiske talsmann, Even Røed, på Fagrådets webinar fredag.

— Arbeiderpartiet er ikke for en generell avkriminalisering. Det står fast. Men alle er enige om at straff ikke fungerer for rusavhengige. Det jobbes nå i Justisdepartementet for å kunne få til en differensiering i lovverket mellom rusavhengige og øvrige, sier Even Røed.

Men Røed vil ikke svare på hva Arbeiderpartiet gjør om konklusjonen fra juristene blir at dette ikke lar seg gjøre.

— Det vil jeg ikke forskuttere. Vi jobber nå for å løse dette, sa Røed på spørsmål fra Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, på fredagens webinar.

Even Røed ble valgt inn på Stortinget i september, og har jobbet som lærer før det. 

— Min erfaring er at potensiale for straff også kan virke forebyggende blant unge. Men det er også min erfaring at forebyggende arbeid må være kunnskapsbasert - skremselspropaganda fungerer ikke!

Styrke kommunene

Regjeringen har lansert at de skal gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform. Men det har til nå ikke kommet noe konkret om hvilke sentrale grep en slik reform vil ha.

Even Røed var særlig opptatt av fire ting:

  • Kunnskapsbasert forebyggende arbeid
  • Behandlingstilbudet
  • Ressurser til kommunene
  • Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene

Jan Gunnar Skoftedalen spurte om hva som skal til for at det skal bli bedre samordning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

— Vi har bedt Helsedirektoratet om å se på tilskuddsordningene og hvordan de fungerer. Fungerer de slik at de styrker incentivet for samhandling og for lange behandlingsforløp? Her kan det være et stort potensial for forbedring, sa Røed, i tillegg til å understreke at kommuneøkonomien må styrkes.

 

Les mer om følgende emner: