-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Frankmotunet får bestå

Driften ved Frankmotunet videreføres. Det er klart etter et styremøte i Tyrilistiftelsen tirsdag formiddag. Men Tyrili melder at driften vil fortsette i nedskalert versjon og at stiftelsen vil bruke tiden fremover på å lete etter nye muligheter for å styrke driftsgrunnlaget og sikre fremtiden for enhetene.

 

– Dette var den beste løsningen slik situasjonen har blitt nå, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili.

Dette skriver Tyrili etter styremøtet tirsdag formiddag:

"Mandag ettermiddag møttes Tyrili og Helse Sør-Øst RHF (HSØ), for å finne en løsning på den svært krevende situasjonen Tyrili har vært i etter bortfallet av 27 behandlingsplasser fra Oslo kommune og Helse Midt-Norge RHF i Innlandet fra 01.07.22.

Som HSØ tidligere har gitt uttrykk for, ønsker helseforetaket ikke at Tyrili flytter behandlingsplasser fra Frankmotunet til Tyrilihaugen, slik Tyrilis opprinnelige ønske var.

Helseforetaket har også avvist at det å kjøpe flere plasser i Tyrili, er et aktuelt virkemiddel for å løse krisen slik situasjonen er her og nå.

Tirsdag formiddag vedtok styret i Tyrili i et ekstraordinært styremøte å opprettholde driften både ved Frankmotunet i Folldal og Tyrilihaugen i Lismarka utenfor Lillehammer.

Driften fortsetter ved begge enheter, i henhold til avtalen Tyrili har med Helse Sør-Øst.

Driften vil fortsette i nedskalert versjon ved begge enheter, med utgangspunkt i de behandlingsplassene som er igjen ved enhetene.

Alle nåværende medarbeidere fortsetter ved sine respektive enheter.

Styret vedtok videre at stiftelsesledelsen skal utarbeide en plan for hvordan begrenset drift ved Tyrilihaugen og Frankmotunet kan opprettholdes. I planen skal de økonomiske konsekvensene spesifiseres. Planen skal presenteres på neste styremøte.

Ledelsen i Tyrili gikk i utgangspunktet inn for å avvikle driften ved Frankmotunet, noe styret vedtok 19. januar.

Avviklingen var ikke ønsket, men et forsøk på å løse den vanskelige situasjon som oppstod med bortfallet av de 27 plassene i Innlandet.

Tyrili ønsket å samle alle gjenværende plasser ved én enhet, og valget falt på Tyrilihaugen på grunn av at enheten ble ansett som mest i tråd med våre vurderinger av fremtidige krav og ønsker. 

Løsningen som nå foreligger, gjør det mulig å opprettholde driften ved begge enheter.

Det krever at Tyrili bruker av opptjent egenkapital i en periode, mens det jobbes for å finne mer permanente løsninger som sikrer et mer solid driftsgrunnlag.

– Dette var den beste løsningen slik situasjonen har blitt nå, sier stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili."

Nettsiden til Tyrili

Her kan du lese saken I Rus & Samfunn om det store engasjementet mot avviklingen av Frankmotunet

Her kan du lese saken i Rus & Samfunn om da styret i Tyrili vedtok å avvikle Frankmotunet