-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Arkivfoto fra Åpen Russcene i Arendal 2019
Arkivfoto fra Åpen Russcene i Arendal 2019

Interessert i rusfeltet? Her er guiden til debatter du kan følge fra Arendal

Er du interessert i rusfeltet og ruspolitikk, mangler det ikke på arrangementer og debatter i Arendal denne uka. Mange av debattene kan du også følge på skjermen din hjemme. Her finner du den store oversikten over arrangementer innen rusfeltet.

Nedenfor finner du en oversikt over arrangementene til KORUS, AKAN, FMR, Actis, Kirkens Bymisjon og SHoT samt alle arrangementene på Åpen russcene.

ÅPEN RUSSCENE

På taket av Tyrili Arena i Arendal inviterer Åpen Russcene til 13 ulike arrangementer. Vertskap for Åpen Russcene er Rusfeltets hovedorganisasjon, Tyrili, Frelsesarmeen og Kikrnes Bymisjon.

Arrangementene er gratis og starter tirsdag kl. 9.00 og avsluttes  torsdag ettermiddag kl. 17.30. Alle arrangementene streames på de ulike organisasjonenes Facebook-sider eller YouTube-kanaler.

Her er programmet med alle arramngementene på Åpen Russcene:

Tirsdag 15.august

09.00 – 10.00    Barn og unge bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere:
Kim Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening
Marianne Solberg, nestleder FO - Fellesorganisasjonen
Thov Midtbø, seniorrådgiver Barneombudet

Shimron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn
Ordstyrer: Anders Dalsaune Jansen, styreleder Rusfeltets hovedorganisasjon
 

11.00 – 12.00    Får fattige i Norge oppfylt sine menneskerettigheter?   
Arrangør: Fattignettverket

Deltakere:
Ordstyrere: Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge
 

13.00 – 14.00   Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu – er camping og container godt nok?
Arrangør: Rusfeltets hovedorganisasjons nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere:
Even Røed, Stortingsrepresentant AP
Petter Nyquist, filmskaper
Haakon Elliassen, journalist TV 2            
Arild Knutsen, leder FHN
Tommy Sjåfjell, prosjektleder A-Larm
Vivian Helmersen, proLAR Nett

14.30 – 15.30   Psykisk uhelse i norske fengsler
Arrangør: Back in the ring

Deltakere:
Thale Kristine Bostad (psykologspesialist, enhetsleder, fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus og leder for SIFERs Nasjonale fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel
Alexander Medin , leder i stiftelsen "Back in the Ring"
Johan Lothe, daglig leder i stiftelsen "WayBack"
Maria Aasen - Svensrud, første nestleder i justiskommiteen for Arbeiderpartiet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Tidligere domfelte
Hilde Bryhn, Ordstyrer

16.00 – 17.00   Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?
- Hva mener "ekspertene»?

Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR), Mental Helse, Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening.

Deltakere:
Innledninger ved:
Karl Olaf Sundfør, styremedlem i Mental helse
Lars Lien, leder i norsk psykiatrisk forening
Kim Karlsen, fagsjef i norsk psykologforening
Espen Gade Rolland, leder i NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)

Onsdag 16.august

09.30 – 10.30   Hvordan løse framtidens utfordringer med knappe helseressurser?
Arrangør: De brukerstyrte senterne

Deltakere:
De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle hvordan de mener en best kan sikre at mennesker mestrer eget liv.  For å belyse tematikken vil også folk med pasient- og pårørendestemme bli invitert med i samtalen.
Ordstyrer: Karianne Kroglund Monstad, Konsulent, Rud Pedersen Public Affairs

11.00 – 12.00    Huset - Brukerstyrt møteplass for rusavhengige!
Arrangør: proLAR Nett, FHN og A-larm

Deltakere:
Marianne C. Pierron, Daglig leder, Huset Bergen
Karl Bertil Nordland, Daglig leder, Huset Oslo
Espen Aas, Representant, A-larm
Arild Knutsen, Leder, Foreningen human narkotikapolitikk
Ida Kristine Olsen, Fagansvarlig, proLAR Nett

13.00 – 14.00    65+ Den våte generasjonen - med vin og medisin blir du fin, eller? 
Arrangør: A-larm, Ivareta, BaR Barn av rusmisbrukere, NSFs fagruppe SPOR og Rusfeltets hovedorganisasjon. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere:
Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
Espen Gade Rolland, Leder, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)
Michael Lindholm, Generalsekretær, Ivareta - pårørende berørt av rus
Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR Barn av rusmisbrukere
Kai Øyvind Brenden, Nestleder, Norsk sykepleierforbund         

15.00 – 16.00   Hva skjer når aksepten for rusmidler øker?
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon. Streames på Facebook og YouTube @rusfeltet.

Deltakere: 
Ellen Rønning-Arnesen, AP, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Sandra Bruflot H, stortingsrepresentant
Edvard Kunzendorf, politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe og 1.nestleder i KrFU 
Jan Gunnar Skoftedalen, Rusfeltets hovedorganisasjon

Torsdag 17.august

09.30 – 10.30   Matrise for ROP, forebyggingsoffensiv og rus- og kriminalitetsreduserende arbeid blant unge i Oslo 
Arrangør: Velferdsetaten Oslo kommune

Deltakere:
Synnøve Seljeflot, Programleder PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune
Magne Ådna, Teamleder Nyttig Arbeid/erfaringskonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
Eldbjørg Solvoll, Spesialkonsulent II, Velferdsetaten, Oslo kommune
Ragnhild Audestad, Spesialkonsulent II, Velferdsetaten, Oslo kommune            

11.00 – 11.45   Når blir en bolig et hjem
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg

13.00 – 14.00    Forebygging, hva er god forebygging?
Arrangør: RIO

Deltakere:

 • Even Amandus Røed, Arbeiderpartiet
 • Anna-Sabina Soggiu, Korus Oslo
 • Bjørn Vandvik, Politidirektoratet
 • Erik Lie, Sosialarbeider

Rio inviterer alle på feltet og interesserte, brukere og fagfolk til denne fagorienterte samtalen/debatten om forebygging på rusfeltet.

16.30 – 17.30    Folk og røvere i Oslo by
Arrangør: Wayback

Deltakere:

 • Jan-Erik Sandlie, Ass. direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Anna-Sabina Soggiu, Fagkoordinator, KORUS Oslo
 • Ole Gunnar Selås, Tillitsvalgt, NFF Agder fengsel
 • Johan Lothe, Daglig leder, Wayback
 • Farukh Qureshi, Bystyrerepresentant, Oslo Arbeiderparti
 • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Oslo Venstre

Ordstyrer: Simen Iskariot Larsen

KORUS' ARRANGEMENTER

Hvor: Arendal gamle rådhus, Festiviteten, 3. etg.

Onsdag 16. august

09.00 - 09.55 Rusbruk blant barn og unge - hvilke virkemidler har vi?

10.00 - 11.00  Hviordan snakke med ungdom om rus?

Fredag 18. august

09.00 - 09.55 Skål for det gode liv! Vi ser på alkoholens plass i samfunnet og på arbeidsplassen.

10.00 - 10.45 På helsa løs - hvilken rolle spiller sosiale ulikheter for rusbruk?

AKAN OG SMB NORGE

Hvor: Steenhuset, SMB Norge-teltet i bakgården

Tirsdag 15. august

10.00 - 10.45 Fylla har skylda: Kan alkoholrelatert fraværoppdages, håndteres og følges bedre opp?

FMR: Fellesskap - Menneskeverd - Rusfrihet

Hvor: Impact Hub, nede

Mandag 14. august 19.00 - 20.30 Hvordan kan politi og helsevesen samarbeide i narkotikaspørsmålet?

Torsdag 17. august 17.00 - 18.15 Narkotikapolitikken under endring?Perspektiver og konsekvenser.

KIRKENS BYMISJON

Hvor: Kirkens Bymisjon-torvet, 1. etg.

Torsdag 17. august 12.30 - 13.30 Pårørende barn og unge

Medvirkende:

 • Mette Kalve, Rådgiver, Kirkens bymisjon
 • Unn Birkeland, Daglig leder, Pårørendesenteret
 • Anne Guri Amundsen, Prosjektleder Myrsnipa, Kirkens bymisjon
 • Anne Kristine Bergem, Fagrådgiver, Pårørendesenteret
 • Remi Tronhus, Veileder i Fri og Fri barn og familie, Kirkens bymisjon

 

ACTIS

Hvor: Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

Onsdag 17. august 09.30 - 10.30 Pengespill: Hvordan unngå svenske tilstander?

Actis vil legge frem en ny rapport og blant deltakerne er May Britt Lagesen (Ap), Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill, samt Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors. 

 

SHoT - STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE

Hvor: UiA-teltet på bryggen

Torsdag 17. august 14.00 - 14.45 Rusbruk blant studenter i 2023

 • Panelsamtale, med:

 1. Oddmund Løkensgard Hoel , statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren 

 2. Sunniva Whittaker, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Agder  

 3. Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet og administrerende direktør i Sit 

 4. Thea Tuset, leder i Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) 

 5. Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO)  

 6. Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder i SHoT 

NB! Vi hører gjerne fra deg om det er noe i denne oversikten som er feil eller om den er mangelfull. Send en mail til berit.simenstad@rus.no