-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

— Vi ønsket å hjelpe og tenkte at kombinasjonen med vår med utdannelse og livserfaring kunne passe godt til dette, sier Lars Nicolaysen (40), til høyre. Han har startet firmaet Team Up Helse AS sammen med broren Mats Nicolaysen (36).
— Vi ønsket å hjelpe og tenkte at kombinasjonen med vår med utdannelse og livserfaring kunne passe godt til dette, sier Lars Nicolaysen (40), til høyre. Han har startet firmaet Team Up Helse AS sammen med broren Mats Nicolaysen (36).

— Jobben vår er å «låse opp» igjen

Brødrene Lars og Mats Nicolaysen snudde ryggen til rus og det kriminelle miljøet de lenge var en del av. I dag driver de Team Up Helse, et firma som spesialiserer seg på helhetlige tjenester for å hjelpe ungdom. — Møtes ikke ungdommen på en ordentlig måte, vil det gå i lås.

— Da vi merket at det begynte å eskalere med rus her på Gjøvik, ønsket vi å ta engasjementet vårt hjem. Vi har selv unger i oppveksten, og ønsket å bidra i nærmiljøet, sier Lars Nicolaysen (40).

Vi møter han og broren Mats Nicolaysen (36) på hjemmekontoret i Gjøvik sentrum. I 2020 startet de to opp Team Up Helse AS, et firma som spesialiserer seg på helhetlige tjenester innen helse, omsorg, barnevern til både private og til det offentlige. Brødrene har selv en vanskelig bakgrunn med rus, vold og kriminalitet, og de ønsket å bidra der de kunne.

— Jeg hadde jobbet i Fossumkollektivet og på ulike institusjoner i flere år da Mats og jeg bestemte oss for å starte opp på Gjøvik. Både politiet, kommunen, og mange rundt oss var positive, men det ble mye større enn det vi så for oss. Vi hadde en plan om å holde på med dette litt på si, men det ble raskt fulltid på oss begge to. Responsen var enorm, sier Lars.

Brødrene motiveres av å se at andre lykkes, fordi de vet selv hvor tungt det kan være å snu noe som ikke er bra. 

— Det er utrolig givende å få lov til å være en ressursperson for andre i slike utfordrende situasjoner, og gå veien sammen med dem. Mennesker har alltid vært viktig for meg, og jeg er opptatt av at alle skal få like muligheter til å bli den versjonen av seg selv som de vil være, forteller Mats.

Opplevde overgrep

Brødrenes egen historie er lang og omfattende, og den er belastende for dem å snakke om. Som barn ble Lars utsatt for gjentatte og grove seksuelle overgrep av en mann i nabolaget. Han ble truet med at han kom til å miste foreldrene sine om han fortalte det til noen.

Etter hvert prøvde også naboen å forgripe seg på Mats. Det klarte Lars å avverge, men Mats hadde plukket opp avvikende oppførsel som han viste til moren på badet en kveld. Dette førte til at overgrepene ble oppdaget, men skaden var allerede skjedd. De neste årene kjente brødrene på mye angst, sinne og manglende mestringsfølelse.

— Det er en omfattende historie og det er fremdeles belastende å snakke om det. Det innebærer fire år med grove overgrep, stamming, følelsen av utenforskap og det å være en «kasteball» i hjelpeapparatet, forteller Lars.

Han hadde store utfordringer med både selvbildet og relasjoner, og det gjorde veien inn i et kriminelt miljø kort.

— Rus ble en mestringsstrategi for å håndtere vonde følelser, og for å sette meg selv «fri». Videre ble et langvarig bruk av steroider en løsning på et dårlig forhold til kroppen, og et dårlig selvbilde, sier Lars.

Det var en grenseløs livsstil der jeg på mange måter hadde «gitt opp».

Fikk ikke hjelp

Brødrene fikk ikke oppfølgingen de trengte, hverken på BUP eller på skolen. På den tiden ble heller ikke seksuelle overgrep snakket om, det var et skambelagt tema.

Også Mats kjente på usikkerhet og utrygghet etter opplevelsene han hadde som barn.

— Slike opplevelser drar man med seg videre i livet, og det setter seg i kroppen. Jeg har også slitt med kraftig ADHD hele livet, men dette fikk jeg ikke bekreftet før i voksen alder. Det gjorde at følelsene mine ble forsterket i begge ender, og jeg slet med å regulere meg. Jeg har også alltid følt meg litt annerledes, og ble en del mobbet på skolen. Utageringen min førte også til at jeg måtte bytte skole, forteller Mats.

Måtte sone

Veien var kort til et belastet ungdomsmiljø der narkotika, steroider, vold og kriminalitet var dagligdags, og der brødrene inntok en ledende posisjon.

— Etter mange år med rus, vold og kriminalitet skyldte jeg 1,6 millioner og opplevde flere razziaer.

Jeg sa til Mats at enten sitter vi i fengsel, eller så dør vi – ellers må vi gjøre noe.

— Vi tenkte begge at det var nok, vi ønsket å gjøre noe annet og vi ville hjelpe hverandre, nikker Mats.

Men det var ikke bare lett å snu ryggen til det kriminelle miljøet, hvor de to hadde en sentral rolle.

— Du må ha indre mot for å stå imot. Vi gikk fra å ha penger og dyre biler, til å ha minstesats fra NAV, forteller Lars.

Tabu å snakke om

— Det er tabu for menn å snakke om ting som er tøft, og slik var det for oss også. Men det er veldig viktig, for vi trengte jo hjelp, sier Mats.

Lars måtte sone, noe som innebar to års rusbehandling. Å bli rusfri gjorde mye med han, og han bestemte seg for å studere til å bli sosionom ved Høgskolen på Lillehammer.

— Jeg ble rusfri da jeg var 28, og samtidig som jeg sonet ble jeg far. Jeg hadde også gjeldsordning og startet et nytt liv ved å bli student.

Sosionomutdannelsen ble starten på en karriere innen rus, barnevern og psykiatri. Livserfaringen Lars hadde med seg, var gull verdt i den sammenhengen.

Vi var kjente skikkelser i byen. Mange lurte nok på hva slags baktanker vi hadde da vi startet opp. Men vi hadde troen på det selv. Vi har jo selv vært gjennom dette og vet hva vi selv savnet.

Genuint engasjement

Team Up Helse AS har i dag seks ansatte, og er i prosess om utvidelse på flere områder, og tjenester. Brødrene får ukentlige henvendelser fra folk som vil jobbe sammen med dem. De ansatte har variert bakgrunn, utdannelse og yrkeserfaring.

— Vi har ansatt folk med solid faglig tyngde, og vi har både barnevernspedagog, sosionom og sykepleier hos oss, i tillegg til at vi har kolleger med livserfaring som passer inn i jobben, forteller Mats.

Felles for alle er et genuint engasjement for å hjelpe barn og unge, samt troen på forskjellen de kan gjøre for enkeltindividet, grupper og samfunnet. Hver ansatt har ansvaret for en ungdom eller to som de legger en ukentlig plan med. Målet er at ungdommen skal ha en person de «klikker» med, og at de kan oppleve mestring.

— Vi prøver å fiske etter ungdommens interesser, og vi starter alltid med å skape en god relasjon. Vi jobber langsiktig med ungdommene, i håp om at de skal greie å endre livet sitt, sier Lars.

Må «låses opp»

De har tatt ungdommene med både på alpakkatur, på fallskjermhopping, trampolinepark, villmarksturer, båtturer, og gokart – men de gjør også helt enkle ting sammen. Men de er sjelden på kontoret med ungdommen. Målet er å bruke situasjonene og opplevelsene til å ha en faglig samtale, uten at det blir oppfattet som det.

— Det er enklere å motivere ungdommen til å snakke om det som er vanskelig når vi finner på noe hyggelig sammen. Spesielt i bilen hjem, når de er slitne etter en aktivitet. Da er gjerne forsvaret nede og de er mottagelige for en prat, forteller Mats.

Møtes ikke ungdommen på en ordentlig måte, vil det gå i lås. Hvis du ikke kommer i posisjon ved å bli likt, vil de heller ikke åpne seg.

— Disse ungdommene har gjerne blitt møtt med straff og korrigering hele livet. Dermed har de gått i lås, er misfornøyde og føler seg utenfor. Jobben vår er å «låse opp» ungdommene igjen, forteller Lars.

Da må de ta tiden til hjelp.

— Vi jobber ikke mot en løsning ved første møte. Vi bruker lang tid på å bygge en god relasjon ved å gjøre hyggelige ting sammen. På den måten blir vi godt kjent og ungdommen vet de kan stole på oss, supplerer Mats.

Bolig for ungdom

Team Up Helse AS samarbeider både med BUP, NAV og andre kommunale instanser og de har en koordinerende rolle for at laget rundt ungdommen skal fungere optimalt. Oppdragsgiveren er gjerne kommunen eller barnevernet, og sammen blir de enige om rammene den enkelte ungdom trenger. I tillegg til kontorer, har firmaet også ulike boliger som har blitt brukt til blant annet ettervern.

— Vi følger opp både skole, fastlege, familie og andre relasjoner. Om ungdommen trenger et sted å bo, så bistår vi også med det. I tillegg har vi knyttet oss til næringslivet som kan hjelpe ungdommen med praksisplass og jobb.

De har en vaktordning som gjør at alle dager i året er dekket, og de er ekstra oppmerksomme på perioder som kan være ekstra utfordrende - som jul, nyttårsaften og 17. mai.

— Vi rykker ut når det trengs, og vi er ofte ute i felten. Vi vil være så tilgjengelige som overhodet mulig, og det har flere ganger hendt at vi har reist fra familieselskaper for å håndtere en situasjon, sier Mats.

Tanken er å møte ungdommen der de er, og anerkjenne dem for den de er, hva de tenker og føler.

— Vi har et eget opplegg som møter dem når krisen oppstår, forteller Lars.

Ungdom fra hele landet

Tilbakemeldingen brødrene har fått, har vært svært bra. De har oppnådd gode resultater og de har fått anerkjennelse av ulike kommuneledelser. Ungdom fra flere steder i landet har fått hjelp av Team Up Helse AS når kommunene lokalt har stått fast.

— I all beskjedenhet har vi høy prosentandel med ungdom som får livet sitt forandret.

Vi fikk en ungdom fra en institusjon på en annen kant av landet. Han var helt i kjelleren, og hadde egentlig gitt opp. Nå, etter to år har han både fått jobb, førerkort og kjæreste.

Brødrene understreker at de ikke kan tvinge noen til å bli rusfri. Ungdommen må selv ønske en endring i livet.

— Vi kan ikke redde alle, men vi har lykkes godt med mange. Selv om vi har fått flere ansatte, er vi fremdeles like aktive ute i felten. Det er der engasjementet vårt lever. Vi elsker å holde på, og vi tar alltid telefonen når ungdommen ringer, avslutter Mats.

Ønsker du kontakt med Team Up Helse?

Her er hjemmesiden deres.

 

 

Les mer om følgende emner: