-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kokain i alle kanaler - hva er hva?

Russetid, rapporter om at "kokainen flyter", unge på sykehus samt enorme kokainbeslag i banankasser. Ikke rart det snakkes og skrives om kokain i alle kanaler. Men hva er realitetene? Hva er det belegg for å si om økt bruk blant unge? SERAF har laget en omfattende oversikt over tilgjengelige rapporter og om de ulike medieoppslag.

Ja, det er en økning i bruk av kokain, i følge oversikten til SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning). De skriver blant annet:

"... en økning i kokainbruk, i årene etter pandemien, og med høyest rapportert forbruk blant unge og unge-voksne"

Men SERAF mener også det er behov for en viss nøkternhet og skriver blant annet:

"Det er viktig å se nyheter om økningen i kokainbruk med en viss nøkternhet. Ca 95% også av den unge befolkningen har ikke brukt kokain i løpet av det siste året, og 9 av 10 i landet vårt har aldri prøvd kokain."

Her finner du oversikten SERAF har laget.

Mer om kokain

I mars intervjuet vi Jonas Bergland i Rus & Samfunn. Komikeren hadde et stort behov for å være alvorlig. Les intervjuet her: – Å bruke kokain er som å leke med en ladet pistol som kan gå av når som helst, sier lege og komiker Jonas Kinge Bergland.