-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Koronakrise for mange spillavhengige

Spillavhengighet og koronanedstengt samfunn har vært en dårlig match. 2020 har vært året for tilbakefall og sannsynligvis for avhengighetsdebut. Brukerorganisasjoner blir nedringt og behandlingsapparatet forventer en bølge av pasienter i 2021.

— Under nedstenginga fikk de spillavhengige virkelig alle utfordringer slengt mot seg på én gang, sier Lill-Tove Bergmo, som er daglig leder i Spillavhengighet Norge. De seks ansatte og 40 frivillige i brukerorganisasjonen har opplevd en kraftig økning i antall henvendelser, både fra brukere som har fått tilbakefall og fra folk som dette året har hatt sin første erfaring med å bli hekta på spill.

Strever på grunn av korona

Bergmo og kollegene har notert ned årsaksforklaringer som brukerne har oppgitt når de har tatt kontakt for å få hjelp etter tilbakefall.

— Mange strever etter at de er blitt permittert eller har mistet jobben. Vi ser også at mange er avhengige av å bruke sosiale aktiviteter for å holde spilltankene unna, og de får en utfordring når de bare må være hjemme. Det blir mye tid til å gruble, og så opplever de også økonomiske bekymringer, smitteangst og stress, og for mange blir spillbobla den eneste plassen de får fred fra disse tankene, forklarer hun.  Under den mest nedstengte fasen av korona mistet også mange behandlingstilbudet sitt, noe som åpenbart gjorde dem mer sårbare.

Spillbransjen på sitt beste og verste

Tall fra Blå Kors anslår at 122 000 nordmenn er såkalte risiko- eller problemspillere, det vil si at disse 122 000 har en mer eller mindre alvorlig avhengighet. Spill er noe man kan bli avhengig av på lik linje med alkohol og narkotika, og pengespillavhengighet er en diagnose. I lys av dette, er det meget betenkelig at deler av spillbransjen driver markedsføring direkte rettet mot brukerne sine.

— Noen aktører pøste på med markedsføring da korona kom, de sendte meldinger direkte til folk. Vi er blitt kontaktet av mange som er fortvilet over dette, og som har bedt oss om å hjelpe dem med å bli slettet fra adresse- og telefonlistene. Disse brukerne er slitne, sårbare og veldig utsatt, og bare det å ta kontakt med et spillselskap, selv om det er for å be om å bli slettet, kan være en trigger for dem, forteller Bergmo, som vil gi Norsk Tipping ros for de grepene de har tatt for å beskytte de spillavhengige.

Norsk Tipping tar grep

– Tiltakene mot covid-19 gjør at flere tilbringer mer tid alene enn de pleier. For sårbare spillere kan dette føre til mer spilling, og det ønsker vi å forebygge, uttalte administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping da hun i desember lanserte en tiltakspakke med blant annet reduserte tapsgrenser, lengre pålagte pauser og nedjustert maksinnsats. De har også begynt å dele ut et såkalt Gamban-filter. Dette er en programvare som sperrer tilgang til spillsider og pengespillrelaterte tjenester på mobil, PC og nettbrett.

— Vi i Spillavhengighet Norge har delt ut gratis Gamban-filter siden januar, men etter at Norsk Tipping startet med det samme, nå i desember, og har opplyst at vi også leverer filteret, har vi opplevd stor pågang fra en annen gruppe spillavhengige, forteller Bergmo, som erkjenner at Norsk Tipping når ut til en bredere målgruppe. Hun tror noen av dem som ta kontakt nå, tilhører det berømmelige mørketallet.

— Vi vet at det er mange som ikke våger å søke hjelp. De kommer ikke før gjelda er kjempehøy og familien er borte, sier hun, og tror at Norsk Tipping med sin nye linje bidrar til at flere tar det på alvor at spillavhengighet er en reell diagnose. 

Tøff sykdom

En som kan skrive under på at dette er en diagnose, er sykepleier Wenche Hugdahl Refsnæs ved St.Olavs hospital, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Nidaros DPS. Hun har videreutdanning i pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling og har de tre siste årene ledet gruppesamtaletilbud for unge pengespillavhengige.

— Spillavhengighet er en tøff sykdom. Den har utrolig store konsekvenser for den som spiller, for pårørende og for samfunnet. Noen tenker kanskje at det må være mulig å ta seg sammen, men dette er en psykisk sykdom som du må jobbe med og lære deg å håndtere, sier Hugdahl Refsnæs.

Hun har blandede erfaringer med koronaperioden. For enkelte av pasientene slo det positivt ut da all sport ble avlyst, fordi deres spillesug retter seg spesifikt mot sportsbetting. For andre, som er avhengige av onlinespill som nettkasino, ble tiden med usikkerhet, utrygghet og mye dødtid hjemme, svært krevende.

Forventer bølge i 2021

— Spillinga er deres strategi for å dempe ubehag, og med korona ble det mye ubehag. Strategien for å unngå å spille er å fylle tiden med noe annet, å avlede seg selv med trening, sosialt samvær, kino eller andre ting de liker å gjøre, og dette var jo umulig i vår. Da så vi at det ble mye tilbakefall, også blant pasienter som har vært spillefri lenge.

Den psykiatriske sykepleieren er spent på utviklinga fremover.

— Jeg trodde det skulle ry inn med henvisninger når samfunnet åpent igjen, men i behandlingsapparatet vi har foreløpig ikke sett noe til økningen som hjelpetelefonen og Spillavhengighet Norge melder om. Det kan skyldes at det tar litt tid før de som har utviklet et problematisk forhold til pengespill, innser at de trenger hjelp. Det starter jo som artig tidsfordriv og det tar gjerne litt tid før konsekvensene blir så store at spillinga blir et problem.

Veien inn i behandlingsapparatet kan gå via fastlege, NAV eller gjeldsrådgivning. Det er en høy terskel for mange å innrømme at de trenger behandling og her kan det ligge en treghet som forsinker veien inn til helsevesenets tilbud.

— Jeg blir allikevel overrasket hvis det ikke kommer en bølge i løpet av 2021, sier Hugdahl Refsnæs.

 

Les mer om følgende emner: