-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ett av overdosetilfellene i Norge basert på inntak av stoffer som inneholdt nitazener. Bildet er tatt av Kripos og gjengitt som skjermdump fra nrk.no
Ett av overdosetilfellene i Norge basert på inntak av stoffer som inneholdt nitazener. Bildet er tatt av Kripos og gjengitt som skjermdump fra nrk.no

Livsfarlige nitazener på markedet - frykter ny overdosekrise

De siste månedene har Tolletaten gjort rekordbeslag av nitazenholdige stoffer. Nitazener kan være opptil tusen ganger sterkere enn heroin. Forskere advarer mot en ny overdosekrise og FHN etterlyser proaktive tiltak fra myndighetene.

Nitazener er syntetiske morfinstoffer (opioider) og kan være opptil tusen ganger sterkere enn heroin. Fentanyl var til nylig det mest potente stoffet på det illegale marked. Nitazener (bl. a. metonitazen, etonitazepyn og protonitazen) er mange ganger sterkere enn det igjen.

— Disse stoffene er livsfarlige. Vi har aldri gjort så mange beslag som det vi har gjort de siste månedene. Dette ser vi på som bekymringsfylt, sa seksjonssjef Sondre Hammerstad i Tolletaten i en pressemelding tidligere i november (les her).

En global trend

Beslagene er ikke uttrykk for isolerte hendelser, men del av en global trend.

I september døde en 25-åring i Halden etter inntak av metonitazen. Du kan lese mer om det i denne artikkelen på nrk.no. Etter et overdosedødsfall på Sunnmøre viste det seg at tablettene som vedkommende hadde tatt, inneholdt etonitazepyn, en type nitazen.

— Det er så utrolig lite som skal til for å få en sterk effekt. Nitazener er lavdoserte, og alvorlige effekter kan oppstå allerede ved lave doser, uttalte seniorrådgiver Anita von Krogh i Giftinformasjonen til NRK.

Krogh sa videre:

— Nitazener virker smertestillende og beroligende. Ved overdoser kan man få problemer med pusten, falle i koma og få problemer med blodomløpet. Inntak av stoffet kan også føre til hjertestans. Bare å håndtere det, for eksempel ved dele det opp og putte det i poser, kan i verste fall medføre alvorlige reaksjoner.

Risikerer sterk økning i overdoser  

Nitazenforurensninger er påvist i flere forskjellige ulovlige stoffer, som benzodiazepiner, opiater og forskjellige cannabisprodukter. Både nasjonalt og internasjonalt, spesielt i Irland og Storbritannia.

 • Tidligere i november ble det registrert over 40 overdosetilfeller i løpet av 36 timer i Dublin (les mer om det her). I den forbindelse ble det avdekket et parti med heroin forurenset med nitazener.
 • Etter en periode med nedgang i overdosedødsfall i Estland, har overdosene skutt i været igjen, ved at nitazener har kommet på markedet. Les mer om det her.

— Omfanget er alarmerende

Foreningen for en human narkotikapoltikk, FHN, mener det vi har sett til nå bare er toppen av et isfjell: 

— Norge og Europa kan stå på kanten av en ny alvorlig overdosekrise. Omfanget er alarmerende og begynner å omgi vårt land. De nylige beslagene fra tollmyndighetene representerer bare toppen av et isfjell. Norge, som mange andre nasjoner, sliter med å avskjære bare en brøkdel av de ulovlige stoffene som kommer over grensene våre, sier John Melhus, internasjonal rådgiver i FHN. Han mener vi må se bølgen av nitazener i sammenheng med store endringer i det internasjonale heroinmarkedet:

I Afghanistan har Talibans inngrep mot opiumsproduksjonen forstyrret den globale heroinforsyningen. Afghanistan står for over 80 prosent av verdens heroinproduksjon.

— Selv om det eksisterer store lagre av opium som kan opprettholde heroinproduksjonen i kanskje ett til to år, er det ulike scenarier som enten kan dempe eller forverre krisen, sier Melhus.

Advarsel fra FN

Så langt er det lite som tyder på at Talibans innsats mot opiumsproduksjonen er et spill for galleriet. Nedgangen i produksjonen av opium er nå på 95 prosent, fra 6200 tonn i 2022 til bare 333 tonn i 2023. Samtidig er den afghanske valutaen styrket og de har lyktes i å slå ned på korrupsjon ved grenseovergangene.

UNODC, som er FNs kontor for narkotika og kriminalitet, har nylig advart om at den store reduksjonen i opiumsproduksjonen i Afghanistan kan føre til en bølge av nye og langt sterkere stoffer på markedet. Les mer her.

— Flere tiltak i Norge kan motvirke

FHN peker på at det kan være avgjørende viktig at Norge tar proaktive tiltak for å møte den mulige herointørken.

— Herointørken vil trolig erstattes av stoffer som nettopp fentanyl eller nitazener. For å forberede oss på dette scenariet, må vi utnytte alle tilgjengelige ressurser. Dette inkluderer utvidelse av tilgangen til nalokson, flere brukerrom, implementering av permanent og utvidet heroinassistert behandling.  Det må også åpnes for utvidet tilgang til medisiner med reduserte bivirkninger og potensielt mindre sidebruk, som langtidsvirkende morfin, sier FHN-leder Arild Knutsen og peker på øvrige tiltak som kan demme opp mot en overdosekrise i kjølvannet av nitazenholdige stoffer:

 • Lavterskel LAR, rusmiddelanalyse og gode varslingssystemer er viktige skritt for å stå imot den potensielle trusselen. Dessuten bør myndighetene vurdere å nedsette et utvalg som kan monitorere situasjonen og vurdere særskilte tiltak.
 • Ved å se til andre land kan vi lære av alternative modeller, for eksempel Canadas "safe supply"Ved å gi tilgang på regulerte og trygge rusmidler til de som trenger det, kan etterspørselen etter ulovlige og potensielt dødelige stoffer sterkt reduseres og markedet svekkes betraktelig.
 • Det er også avgjørende viktig at rettshåndhevelse og helsepersonell samarbeider sømløst. Felles innsats mellom justis- og helsesektoren, kan fremme en mer human og helhetlig tilnærming til narkotikarelaterte utfordringer.
 •  Organisasjoner som Open Society Foundations tar til orde for politiets involvering i skadereduksjon og legger vekt på å fokusere på individets velvære i stedet for straffetiltak. Denne tilnærmingen oppmuntrer til et skifte fra pågripelser og konfiskering av brukerdoser til å støtte personer med rusutfordringer.
 •  Ved å prioritere skadereduksjon, samarbeid mellom rettshåndhevelse og helsepersonell, og utforske innovative tilnærminger, kan vi bli rustet til å møte den utfordrende situasjonen og ivareta sikkerheten og helsen til våre medmennesker. 

LES MER OM NITAZENER

Rusopplysningen.no https://rusopplysningen.no/nyeopioider

Legemiddelverket

 

NITAZENER

Det finnes veldig mange ulike varianter av nitazener. De følgende er nå nylig satt på narkotikalista i England. Les mer om det her

 • metonitazene

 • protonitazene

 • isotonitazene

 • butonitazene

 • flunitazene

 • metodesnitazene (metazene)

 • etodesnitazene (etazene)

 • N-pyrrolidino-etonitazene (etonitazepyne)

 • N-piperidinyl-etonitazene (etonitazepipne)

 • N-pyrrolidino protonitazene

 • ethyleneoxynitazene

 • N-desethyl protonitazene

 • N-desethylisotonitazene

 • N-desethyl-etonitazene

Les mer om følgende emner: