-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Smitte i rusmiljøene: — Må gi riktig medisin for å forebygge

— Det gambles med folks liv og helse når det ikke gis et bredt tilbud av substitusjonsmedisin til rusavhengige for å forebygge smitte. FHN-leder Arild Knutsen krever at Helsedirektoratet gir kommunene grønt lys til å kunne tilby riktig erstatningsmedisin. — At avhengige har tilgang på riktig medisin, er forutsetningen for at de skal kunne følge smittevernrådene.

En del kommuner har ordnet det slik at rusavhengige som må i karantene eller isolasjon, sikres nødvendig og riktig medisin som gjør at de kan holde seg der de skal være, og ikke må ut for å skaffe stoff.

Men brukerorganisasjonene mener at praksisen for å forskrive  substitusjonsmedisin også må endres som et rent forebyggende tiltak, og ikke bare for avhengige som allerede er smittet eller er i karantene. Det er nå pågående smitteutbrudd i rusmiljøene i Kristiansand og Fredrikstad.

Kvier seg for å teste seg

— Fire personer i Kristiansand er nå tvangsinnlagt i anledning smitteutbruddet i rusmiljøet der. Det er opprørerende og burde vært avverget. Folk bør få legal tilgang på det de er avhengig av som alternativ til at helsevesenet må innføre tvangstiltak. Nå kommer det signaler fra rusmiljøene i både Kristiansand og Oslo om at flere kvier seg for å la seg koronateste fordi de frykter å bli satt i karantene uten adekvat medisinering eller i ytterste konsekvens bli tvangsinnlagt. Jeg synes det er svært alvorlig at det etableres en frykt for å la seg teste blant en gruppe med personer som er sårbare for alvorlig sykdomsforløp og død ved koronasmitte, sier Knutsen.

Han mener det er viktig å tilby substitusjon for flere alvorlige avhengigheter slik at rusavhengige kan innrette seg og benytte tiltak på lik linje med andre.

— Stanger hode i veggen

Arild Knutsen er oppgitt. Erstatningsmedisin som smitteforebygging ble igjen tema på et møte onsdag mellom brukerorganisasjonene og Helsedirektoraret, Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet.

— Brukerorganisasjonene føler at vi stanger hodet i veggen når det gelder dette. Helt siden starten av pandemien har vi gjentatte ganger forklart at tilgang på riktige medisiner, som fungerer for den enkelte avhengige, er forutsetningen for at rusavhengige skal kunne følge smittevernsrådene til enhver tid og gjøre gode valg for seg. At vi enda ikke har nådd frem hos Helsedirektoratet, er opprørende, sier Knutsen og viser til at det nå er smitteutbrudd i rusmiljøene i flere byer, nå sist i Kristiansand og Fredrikstad.

Åste Herheim, avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, har følgende kommentar:

— Helsedirektoratet deler brukerorganisasjonenes bekymring for smitte og smittespredning blant rusmiddelavhengige. Kunnskapsgrunnlaget for substitusjonsbehandling ved avhengighet til andre rusmidler enn opioider er dessverre svært mangelfullt, som vist i rapporten som SERAF utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet høsten 2020. Vi vet derfor lite om effekter og mulige skadevirkninger av slik behandling.

— Smittevernloven trumfer

— Det er nettopp dette vi har advart mot. Nå må Helsedirektoratet komme på banen slik at kommunene raskt kan endre praksis på forskrivning av medinsiner uten å frykte represalier for brudd på retningslinjer.

Han mener smittevernloven trumfer retningslinjene fra Helsedirektoratet i dette tilfelle, og at kommunelegene derfor har anledning til å etablere en ordning med substitusjoner for å forebygge smitte.

— Men jeg skjønner veldig godt at kommunene likevel ønsker et signal fra Helsedirektoratet om at det er greit å gi et bredere tilbud av medisiner til avhengige, sier Knutsen og mener derfor at ballen nå ligger i direktoratet.

Han mener også det er viktig at flere kommuner innfører et bredt utvalg medisiner på karanteneenhetene.

— Ellers vil amfetamin- og/eller benzodiazepinavhengige proppes med feil medisin og dermed enten ikke kunne forbli på enhetene eller komme ut igjen med en ny etablert avhengighet. Dette må også informeres om, for å unngå at folk kvier seg for å la seg teste.

Riktig medisin for type avhengighet

FHN (Foreningen for en human narkotikapolitikk) sendte for en uke siden en henvendelse til Oslo kommune og de omkringliggende kommunene, i et forsøk på å få fart på prosessen. I brevet viser FHN til at enkelte kommuner har laget gode ordninger for medisiner som er tilpasset de ulike typer avhengihet, til avhengige som er i isolasjon eller karantene. De skriver blant annet:

"Flere kommuner har funnet det hensiktsmessig å tilby flere opiater, som Dolcontin (morfin) utover de ordinære LAR-preparatene.

Og for de som er avhengig av beroligende medikamenter, har kommunene funnet det hensiktsmessig å tilby benzodiazepiner, mer rundhåndet enn rusomsorgen gjorde før pandemien, til de som er avhengige av slike medikamenter.

For de som er avhengig av sentralstimulerende, har kommunene funnet det hensiktsmessig å tilby et utvalg av ADHD-medikamenter, som Concerta, Elvanse og Attentin. Dette er en form for amfetaminsubstitusjon, og de som er avhengig av sentralstimulerende midler profiterer forskjellig på de forskjellige medikamentene. Akkurat som opiatavhengige profiterer forskjellig på de forskjellige substitusjonspreparatene for opiater.

Denne medikamentpraksisen er altså fra isolasjons- og karanteneenheter, når smitte eller fare for smitte allerede har oppstått.

Vi anbefaler at denne praksisen nå vurderes til å bidra til smitteforebygging og ikke kun til behandling etter oppstått smitte eller smittefare.

Det vi foreslår, er at disse medikamentene gjøres tilgjengelig i kommunalt smitteforebyggende øyemed. Slik at flere rusavhengige kan tilpasse seg koronarestriksjonene på lik linje med andre. Dermed kan vi få færre uønskede kryssinger av kommunegrensene og redusert smittefarlig deltakelse i rusmarkedene, ikke minst i de åpne rusmiljøene. Vi tenker dette vil være til gagn for både Oslo og for omkringliggende kommuners smittevern."

 

Les mer om følgende emner: