-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Solliakollektivet: — Vi må legge ned store deler av virksomheten, inkludert selve Solliagården

— Nå må politikerne ta tilbake styringen av rusfeltet! Stiftelsen Solliakollektivet mener Helse Sør-Øst utraderer mangfoldet i norsk rusbehandling. Stiftelsen sier at de nye kravene i anbudsutlysningen vil ramme Solliakollektivet og flere mindre, ideelle aktører i rusfeltet.

Med Helse Sør-Østs mange og strenge krav i det nye anbudet, må Norges eldste behandlingskollektiv for rusavhengige legge ned store deler av driften, sier Siri Pernille Øverli, styreleder i Stiftelsen Solliakollektivet.

Anbudsfristen er 6. mars. I en pressemelding samme dag fra Solliakollektivet skriver de:

 — Stiftelsen Solliakollektivet har drevet vellykket rusbehandling i over 50 år – nå må vi legge ned store deler av virksomheten, inkludert selve Solliagården samt videreføringstilbudet, for å imøtekomme Helse Sør-Østs (HSØ) krav.

Klarer ikke å oppfylle kravene fra Helse Sør-Øst

Det er særlig ny betalingsmodell og krav om universiell utforming som får blir en stopper for Solliakollektivet. Men de sier at også ville by på utfordinger å rekruttere det antallet helsepersonell som HSØ krever, særlig psykologspesialister.

— Når Helse Sør-Øst går over til etterskuddvis betaling og  krever universell utforming fra nyttår,  ser vi oss ikke i stand å tilby drift av avdeling Sollia videre. Vi er en ideell stiftelse. Vi klarer ikke å reise kapital for å bygge om det gamle gårdstunet og dessuten forskuttere for lønn og alle andre utgifter for de to første månedene, sier Stiftelsen i pressemeldingen.

Et behandlingsforløp ved Solliakollektivet har i dag tre faser, og kollektivet har tre avdelinger: Trinn 1 består i to gårdsbruk, Sollia i Søndre Land kommune, med melkeproduksjon og skogsdrift, samt gården Trogstad på Østre Toten med sauehold og grønnsaksproduksjon. Trinn 2 består i tre hus på Raufoss der elevene, etter trinn 1, bor i mindre enheter med færre ansatte, mer ansvar for seg selv og der de går enten på jobb eller på skole i nærmiljøet. Trinn 3 er personlig oppfølging og fellessamlinger etter at elevene har flyttet for seg selv og jobber eller studerer i den kommunen de har valgt å bo i.

Siden Helse Sør-Øst ikke er interessert i videreføringsarbeidet vi driver i trinn 2 og 3, vil tilbudet vårt til Helse Sør-Øst bare omfatte avdeling Trogstad, uttaler Øverli.

Etterlyser regjeringen

Solliakollektivet reagerer også på tidspunktet for anbudskonkurransen og etterlyser inngripen fra regjeringen.

— Det virker også ganske uforståelig at denne anbudsprosessen, som vil rasere store deler av det ideelt drevne rusfeltet, kommer før Forebyggings- og behandlingsreformen blir lagt fram –  og det uten at regjeringen griper inn.

— Nå må politikerne ta tilbake styringen av rusfeltet!

Her kan du lese pressemeldingen (PDF, 2MB) i sin helhet.