-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Å guide gjestene rundt i fengselet, er en av Audun Garthes oppgaver på Fengselshotellet i Arendal. Foto: Victoria Marie Nordahl/NRK
Å guide gjestene rundt i fengselet, er en av Audun Garthes oppgaver på Fengselshotellet i Arendal. Foto: Victoria Marie Nordahl/NRK

Tilbake i fengsel. Nå som daglig leder.

– Jeg har hatt mange store utfordringer her i livet, men sjelden så store som da jeg fikk ansvaret for å drive Norges eneste Fengselshotell, sier Audun Garthe, med et glimt i øyet.

Audun Garthes liv har likevel bydd på utfordringer de fleste nok ville synes var hakket verre enn å drive hotell. Og de begynte allerede på barneskolen.

Den lille spinkle gutten slet både med dysleksi og konsentrasjonsvansker. Manglende forståelse, mobbing og vold fra lærerne i spesialklassen, gjorde det bare verre. Og førte til at han isolerte seg både faglig og sosialt. Men noe lærte han: Man kan ikke stole på voksne. Audun ble det tause barnet.

Da han var 16 hadde han fått nok. Han dro til Oslo. Bodde tidvis på gaten i helgene. Røyket en del hasj og ble raskt introdusert for folk fra et belastet miljø. Fra dem fikk han tilbud om å hente en bag med hasj i Spania. Audun tok oppdraget. Plutselig var han noen. Det ble startskuddet på en kriminell karriere med flere lange dommer.

— Det spennende livet var en rus i seg selv, sier Audun. Annen rus ble det mindre av. Det funket ikke med logistikken som dopsmugler.

I 2015 så Audun endelig ut til å ha fått livet på stell. Han hadde sonet ferdig. Fått seg kjæreste. Fullført studier i markedsøkonomi, og fått jobb i minerydderfirma i Irak.

— Jeg hadde endelig snudd ryggen til det kriminelle miljøet, sier han. Men så innhentet fortiden meg. Denne gang i form av en gammel kamerat som bad om en hjelp jeg ikke kunne nekte å gi.

Uten å gå inn på detaljer: Følgene av hjelpeaksjonen ble enda en dom på syv år. Og det er den han nå avtjener frem til 7 oktober. Med fotlenke de siste seks månedene. Audun hevder bestemt at han ble uskyldig dømt, og arbeider nå for å få opprettelse.

Arbeidserfaring – en viktig del av rehabiliteringen

Audun hadde vært med på å pusse opp det gamle fengselet han selv begynte soningen på i 2017. Og han var med på å døpe det til Fengselshotellet. Men da de spurte ham om han ville bli daglig leder trodde han ikke sine egne ører. Han som nettopp hadde fått avskjed av et firma som ikke ønsket å bli assosiert med hans kriminelle fortid. Nå ble han tilbudt en kremjobb av samme grunn

Han tror kanskje det skyldes at han siden 2016 jevnlig har holdt foredrag for barn og unge. For å bidra til at de ikke skal havne i det samme som han.

— Selv om jeg har begått kriminelle handlinger, har jeg alltid ønsket meg bort fra det livet, sier han. Nå har jeg fått sjansen. Å bli tilbudt denne jobben har lært meg at det nytter å vise samfunnet rundt seg at livet er i ferd med å snu, sier han.

Han er svært takknemlig for at han har fått lov til å avtjene straffen med fotlenke. Og mener arbeidserfaring er en viktig del av rehabiliteringen når man er på vei ut i samfunnet igjen.

– For hvem ville du selv helst ansatt? En med arbeidserfaring, eller en rett fra fengsel?

 

Hotelleier, Rolf Frode Goggsbo, har i et intervju med NRK sagt at hadde en visjon da han kjøpte det gamle fengselet. Det skulle være autentisk. Og at det innebar å ansette Audun, som selv hadde vært innsatt i samme fengsel. 

– De fleste fortjener en ny start, sa Goggsbo. Og da er det viktig å få hjelp av noen som har tro på deg.

— Viser meg stor tillit

På Fengselshotellet styrer Audun det meste. I tillegg går han guidede turer hvor han viser frem både åpne og lukkede områder i fengslet, forteller om dets 160 år gamle historie og også om spektakulære rømninger. Og ikke minst deler han sine egne erfaringer fra «skråplanet» og veien ut.

Hotellet har hatt en masse besøkende i sommer. Tingrettsdommere, politi og fengselsbetjenter. Småbarnsfamilier, venne- og kjærestepar. Og tidligere kriminelle som i dag har fått familie, og ønsker og vise frem litt av fortiden sin.

– For eksempel så booket jo LO hele hotellet i Arendalsuka. Og selv om de fleste der kjente til min fortid, viste de stor tillit til meg som daglig leder, sier han.

Audun synes det er fantastisk å bli inkludert i samfunnet igjen. Han vil gjerne invitere alle som har lyst, innom for en guidet tur. Og kanskje en spennende og unik overnatting?

– Jeg ønsker selvfølgelig at så mange som mulig skal få oppleve denne fengslende bygningen fra 1862. Med lås på innsiden av dørene, legger han til med et smil.

 

 

Fengselshotellet

Fengselshotellet ligger i det som en gang var Arendal kretsfengsel. I fengselsbygningen fra 1862 i rød teglstein og nyromantisk byggestil har cellene blitt restaurert og forvandlet til hotellrom. I over 150 år har innsatte vært innelåst i disse cellene. Men for to år siden åpnet et moderne fengsel i Froland, ti minutter unna. Alle fangene ble flyttet på dagen. Da ble dette stedet forlatt – og lagt ut for salg.

Det innholdsrike fengselet er delvis bygd helt om – og delvis bevart. Gjester vil bli tilbudt fangedrakter, en gapestokk og omvisninger. Men nå sitter låsene på innsiden av dørene, istedenfor på utsiden.

 

Fotlenke - elektronisk kontroll

Dersom man skal gjennomføre opp til seks måneders fengselsstraff eller har seks måneder igjen til forventet prøveløslatelse, kan man søke om fotlenke; straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Det er gjennomføring av vilkårsløs fengselsstraff, men straffegjennomføringen pågår ute i samfunnet.

Når man soner med fotlenke, må man være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen form for sysselsetting.  Når man ikke er på arbeid, studerer eller lignende, skal man være «hjemme» (i Auduns tilfelle, i fengselet).

Fotlenken rundt ankelen registrerer om man er «hjemme» eller ikke. Den er i kontakt med en mottaker som kriminalomsorgen installerer i «hjemmet». Man skal ha fotlenken på seg hele tiden, og hvis man tar den av, blir en alarm utløst.