-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

— Utrolig mye bråk og spetakkel

— Det er mange veier inn i rusavhengighet, og det finnes mange veier ut. Jeg har erfart at vi må bevege oss bort fra tradisjonelle myter om rus og avhengighet. Fanny Duckert er en nestor innen rusforskning. Og en av landets fremste eksperter på behandling av alkoholproblemer. Beundret og respektert. – Men slik har det ikke alltid vært, sier professoren som har stått stødig i stormen.