-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Hvordan ivareta barn i familier som er rammet av rus?

KORUS midt og Blå Kors klinikk Lade inviterer til fagdag om barn som pårørende med psykologspesialist Frid A. Hansen. (skjermbilde fra korus.no) Fagdagen er 15. mai i Trondheim. Formålet er å gjøre ansatt i rusbehandling i Midt-Norge tryggere i møte med barn som pårørende. Les mer på Korus Midt' nettside.