-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Anders Gaasland, klinikkoverlege, Stiftelsen Trasoppklinikken

— Det viktigste i jobben min er å bidra til kvalitet, orden og struktur i behandlingen vi gir pasienter og pårørende, men også å utvikle nye tilbud og nye måter å jobbe på.


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Den består av mange møter såklart, både inntaksmøter, pasientflytmøter, ledermøter mm. I tillegg har jeg en del samtaler med pasienter som har behov for ulike vurderinger og oppfølging.  Trasoppklinikken er et travelt sted å jobbe; vi klarer å gi mange pasienter god behandling på en og samme tid, og det er vi ganske så stolte av.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Etter å ha jobbet i, og med, psykisk helsevern i mange år, kom jeg fram til at fagfeltet for meg ble dels nytt og dels det samme.  Det vekket nok en nysgjerrighet i meg.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg tror det viktigste jeg har lært er hvor raskt og hvor tydelige endringene er hos pasientene.  I psykisk helsevern er prosessene saktere, mens det i TSB/rusfeltet kommer overraskende fort.  Det er utrolig meningsfylt å se hvordan folk finner tilbake til seg selv, og blir en ganske annen enn på innleggelsesdagen.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg skulle ønske vi slapp mye av rapporteringen.  Det beslaglegger dessverre mye tid.  Og så blir det fint den dagen digitaliseringen virkelig slår inn og bidrar til mer tid med pasientene.