-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Anna-Sabina Soggiu  Foto: Jonas Mailand
Anna-Sabina Soggiu Foto: Jonas Mailand

Anna-Sabina Soggiu, fagkoordinator KORUS Oslo

— Det viktigste i jobben min er å samarbeide med bydelene om gode tjenester til innbyggerne i Oslo. Det er den beste delen av jobben min egentlig, samhandlinga med praktikerne for å utvikle gode praksiser. Både gjennom nettverk, veiledning og dialogmøter.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Hmm, jeg tror ikke jeg har noen typiske dager. Det er et sammensurium av veiledningsgrupper i bydel, hjerteklapp for større eller mindre faglige arrangementer jeg er med og fasiliteter, skrivearbeid og kommunale møter. Jeg liker godt å prate både til og med, så mange dager består også av det. Å holde faglige innlegg til inspirasjon eller muligens irritasjon. Alt ettersom hvordan tilhørerne tar både tematikk og meg. Så er det jo mye møtervirksomhet i vår sektor. Jeg får litt lopper i blodet av det, og skulle jeg velge, hadde samtlige møter vært arbeidsmøter der man gjorde ferdig oppgaver heller enn å generere nye. Arbeidsdagene mine er varierte, og det liker jeg godt!

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det var både et lett og vanskelig spørsmål. Rusomsorg og sosiale tjenester tror jeg kommer fra langt inne i meg et sted. Eller muligens som en tanke om at det er det eneste jeg kan. Jeg er vokst opp med sosiale problemer på alle kanter på Tøyen. Jeg har alltid hatt sterk rettferdighetssans, så sosialt arbeid var et naturlig valg, tror jeg. I hvert fall når man skal se ting etter at de har skjedd. Kanskje det ikke var like selvsagt på forhånd. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Da tror jeg egentlig jeg vil vise til de siste årenes avdekkelser både i NAV og i politiet. Vi har smykket oss med høy tillit til myndighetene i Norge. Det har en bakside, og det er at vi kanskje stoler for mye på det vi blir opplært i og fortalt at er riktig praksis. Så min viktige lærdom er å forsøke å være mer gnagsår. Spør mer enn du tror er nødvendig! 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Hmm, det er sikkert mye. Men jeg tror heller jeg vil si noe om hva jeg kunne hatt lyst til å gjøre. Jeg skulle ønske vi brukte mer tid på å jobbe sammen; praktikere, forskere og borgere om å drive tjeneste- og kunnskapsutvikling. Vi holder på med mye godt arbeid, men blir som regel målt på tall og feil barometre heller enn at det dokumenteres både hva vi gjør og hvordan det kan utvikles. Det skulle jeg ønske at jeg fikk jobbet mere med.