-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Annette A. Bjerke, ruskonsulent og familieterapeut i Rusforebyggende team ungdom, Bærum kommune.

— Det viktigste i jobben min er å streve etter trygge og respektfulle menneskemøter. Jeg legger stor vekt på at endring er en prosess og den kan ta tid. I dag er det lett å forvente raskhet, både i forhold til endring og fremdrift. Noe av det viktigste i jobben min er å stå imot raskheten og la det komplekse få plass og tid til å undres over.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— Formiddagene går ofte til telefoner med samarbeidspartnere og foreldre. Ettermiddagen brukes som regel i samtaler med ungdom, foreldre og familier.  

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har ikke valgt å jobbe med dette, men jobben har valgt meg… Dette er en spøk, men likevel kjennes det også riktig ut. Jeg har valgt å jobbe med ungdom og deres systemer fordi det finnes uante muligheter. Disse uante mulighetene gir meg energi og inspirasjon. Det er utrolig spennende og fint å få lov til å være med i ungdommene og familienes liv, både i strevet, men også i alt det andre ungdomslivet byr på.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det gleder meg at rusfeltet utvikler seg til at rusbruk sees på som et symptom på psykisk strev. Jeg undres over hvorfor rusbruk har blitt sett på og behandlet ulikt andre utfordringer, som for eksempel selvskading eller spiseforstyrrelser.

Et viktig spørsmål for meg er «Hva hjelper rusbruken deg med?». Dette blir ett viktig perspektivskifte og har gitt meg en utvidet forståelse av rusens funksjon og hva menneskene jeg møter strever med.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg skulle ønske jeg og mine kolleger ble bedre på å jobbe for kreativitet innenfor rammene våre. Det er enkelt å si «slik har vi alltid gjort det». I travle hverdager er det lett å bli i vanene. Dette ønsker jeg å utfordre meg selv og mine kollegaer på.