-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Arne Knoph, daglig leder, Fotballstiftelsen

— Det viktigste i jobben min er å skape rammebetingelser for gatelagene våre, samt å utvikle og implementere gode prosjekter som kan utvikle kvaliteten ytterligere i det som har vokst til å bli en nasjonal satsing og idrettens største samfunnsprosjekt.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Som paraplyorganisasjon for det som nå er 28 gatelag fra alle landets fylker, er det stor variasjon på dagene. Fra oppfølging og dialog med klubbene og gatelagslederne til arbeid mot det politiske miljøene, lokalt og nasjonalt, oppfølging av prosjekter, prosjektsøknader og rapporteringer. Men de aller beste arbeidsdagene er når jeg kan være ute og besøke gatelagene og aktiviteten - og oppleve gleden, møte spillerne og se at dette faktisk virker for våre snart 1000 spillere med rusrelaterte utfordringer.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg var tidligere daglig leder i Asker Fotball da vi etablerte gatelag der. Da så jeg hvilke magiske krefter som ligger i fotballen. Det å få på seg drakta og bli en ekte del av bygdas stolthet, det å oppleve mestring, komme i form og inkluderes i et trygt og godt miljø, er et fantastisk utgangspunkt for mennesker til å ta nye steg. Til å bygge en hverdag det er godt å leve rusfritt i og som motiverer til å gjøre rusfrie timer til rusfrie dager til rusfrie uker og til slutt rusfrie liv. Noen tror fotball bare er for de som kjenner spillet, men måten vi har organisert dette på, gjør at det fungerer for alle, uansett om man har spilt fotball før eller ikke. Det å tilhøre et lag og det å kjenne på utvikling og mestring, fungerer for alle. 

Og måten det frivillige og de offentlige tjenestene her samspiller, er noe jeg kjente jeg virkelig hadde lyst til å være med og forsterke da denne stillingen ble ledig i fjor. Det er en unik jobb med unike muligheter.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg har nok alltid tenkt sånn, men har definitivt fått forsterket troen på enkeltmennesker uansett situasjon og utgangspunkt. Det er fantastisk å se hvilke enorme ressurser som finnes i spillerne våre og hvilke muligheter som ligger der når vi tar dem på alvor.  Det sagt, det er nye ting å lære i en slik jobb hver eneste dag, og ikke alle suksesshistorier kommer uten noen "humper i veien". Men suksesshistoriene kommer. Både i 2019, 2020 og i år har over 100 gatelagsspillere kommet over i lønnet arbeid, skole eller arbeidstrening. Det er en helt fantastisk kraft i dette å inkludere og å gi mennesker mulighet til å ta gode valg og store steg når de selv er klare for det.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Den største utfordringen for oss og for Gatelagene er forutsigbarhet i økonomien. Derfor var det et fantastisk gjennomslag - og en stor anerkjennelse - da vi for 2022 for første gang ble løftet inn på statsbudsjettet. Det sikrer større trygghet for kjerneaktiviteten - men er langt fra nok for den store aktiviteten vi har - og til å utnytte de mulighetene som ligger.  Vi utvikler og etablerer prosjekter både rundt kosthold, arbeidstrening, fengselsinstitusjoner og jenter med flere, men finansieringen av disse avklares som regel godt ute i året. Det gjør at vi mister fart og muligheter til å lykkes enda bedre. Samfunnsøkonomisk er jo dette et lett regnestykke.
Parallelt jobber vi med å få næringslivet sterkere med, både i forhold til arbeidstreningsplasser/ - prosjekter og finansiering, og jeg ønsker meg mer tid til å løfte den delen ytterligere - slik at dette i enda større grad blir et godt samspill med organisasjonene (klubbene våre), med det offentlige (lokalt og nasjonalt) og med næringslivet.