-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Åse Marie Gunnerud Håkonsen, ​​​​​​​leder for Øvre Eiker-hjelpa (rus og psykisk helsetjenester i Øvre Eiker kommune)

— Det viktigste i jobben min er å bidra til at innbyggerne i Øvre Eiker får så hensiktsmessige tjenester som mulig på vårt område, og at vi klarer å utvikle tjenesten slik at vi kan imøtekomme morgendagens behov. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Det er veldig ulikt fra dag til dag. Jeg tiltrådte stillingen for to år siden så ganske mye av tiden har gått med til pandemihåndtering.

Men som regel starter dagen med at jeg skummer mailboksen, for å se om det har kommet noe som haster, før det er en del møtevirksomhet. 

Jeg har ansvar for 25 - 30 personer og 7 ulike typer drift, så det er alltid noe som skjer. Hverdagen er veldig variert og det er noe av det jeg liker best ved jobben. 

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— For meg har det aldri vært et alternativ å jobbe i et annet felt. Her er det både spennende folk og oppgaver, og man lærer stadig noe nytt.  

Som leder håper jeg at jeg kan bidra til at tilbudet vårt er så hensiktsmessig som mulig for innbyggerne, samtidig som medarbeiderne opplever at de mestrer oppgavene sine. 

Det er ikke alltid så lett i kommunen hvor oppgavetilfanget stadig øker, men det er en spennende utfordring. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At vi må være tilstede, «her og nå», for de vi skal hjelpe. Historien er viktig  men vi, som hjelpere, må sørge for at vi ikke lar historien komme i veien for situasjonen her og nå. 

Etter å ha jobbet på avdeling noen år sluttet jeg å lese journalen før jeg møtte pasientene, da jeg opplevde at min tolkning av journalen ga meg  feil bilde av mennesket jeg møtte. 

Så leste jeg meg heller opp i etterkant.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg tror vi hadde hjulpet mange flere dersom vi, som samfunn, hadde lagt til rette for flere  arenaer hvor innbyggerne kan oppleve inklusjon, mestring og mening uavhengig av bakgrunn og diagnose. 

Min drøm er at vi skal klare å etablere et sted hvor innbyggere kan stikke innom når livet butter, ønsker en prat, litt hjelp eller om de bare trenger noen å ta en kopp kaffe med. Et slikt tilbud tror jeg kunne gjort en forskjell for mange. 

Så ønsker jeg meg alltid mer tid sammen med folka mine, som gjør en utrolig god jobb for innbyggerne i Øvre Eiker.