-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Åse Odland, daglig leder for Funkishuset

— I min jobb er det viktigste å sørge for gode rammer, slik at ansatte kan utføre godt faglig arbeid i et trygt arbeidsmiljø. Da kan vi bidra til bedre helse og livskvalitet for brukerne.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Dagene er veldig varierte og blir sjelden som jeg har tenkt. Det er en mix av administrative oppgaver, ledelse og direkte oppfølging av brukere. Arbeidet er preget av mye her-og-nå jobbing.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

Jeg jobbet som rusvernkonsulent i en kommune da jeg ble spurt om å starte opp et lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige i Sandnes. Jeg ante ikke hva jeg gikk til, men tok utfordringen og det ble en bratt læringskurve. Jeg trives veldig godt med både brukere og kolleger, og opplever jobben som meningsfull. Jeg liker godt vekslingen mellom det administrative og den direkte kontakten med brukerne.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At det finnes håp uansett hvor umulig det ser ut. Samt at å investere i relasjoner og bygge tillit er bærebjelken i dette arbeidet. Sist, men ikke minst at vi som hjelpere må ta vare på oss selv før vi kan ta vare på andre.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

På mange arbeidsplasser er veiledning nesten fraværende. Arbeidsdagen kan være krevende og det påvirker oss å jobbe tett på mennesker med alvorlige problem. I respekt for de vi jobber med og i respekt for ansatte burde ledere vært flinkere til å prioritere veiledning.