-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Berit Kalgraff, enhetsleder, Tyrilisenteret i Molde

— Det viktigste i jobben min er å bygge opp en ny Tyrili-enhet i Molde sammen med mine fantasiske medarbeidere og pasienter. Deretter å legge til rette for en god hverdag med meningsfullt innhold både for pasienter og medarbeidere.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— En typisk arbeidsdag for meg starter som regel med en kort overlapp fra dagen før. Deretter har vi felles morgenmøte med påfølgende vask av enheten sammen med pasienter og medarbeidere. Deretter er dagen ganske så variert med alt fra møter, samarbeid med andre instanser, hyggelige pasienttreff, opplæring, logistikk, av og til en fjelltur (alt for sjeldent) og mye mye mer. Blir også en del reising spesielt til Tyrilitunet, Mesnali hvor mye av møtevirksomhet og opplæring skjer. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har vært så heldig å få jobbe med rusbehandling i veldig mange år. Jeg har hatt en pause og gjort litt annet, men har alltid kjent på savnet med å jobbe innen rusbehandling. Og så dukket muligheten opp igjen siden Tyrili skulle etablere seg i Molde. 

Jeg opplever at å jobbe innen dette fagfeltet gir meg mye tilbake. Å se pasienter som mestrer livet sitt og klarer å skape seg et meningsfullt liv, gjør at jeg får energi og har lyst til å bidra enda mer for at pasientene skal lykkes med sitt prosjekt.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg har lært mye, men det viktigste er at jeg har lært at det finnes ikke vanskelige mennesker, bare vanskelig situasjoner, og at det er enklere å få til endring og bedring med samarbeid 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Etter 3,5 måneders drift er jeg både stolt og ydmyk over hvor langt vi har kommet. Samtidig består dagene mye av å gjøre oss erfaringer og deretter endre til det bedre (forhåpentligvis).