-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Bjørn Andreas Spæren, institusjonssjef, fagsjef og psykologspesialist ved Manifestsenteret

— Det viktigste i jobben min er å legge forholdene til rette slik at pasienter og ansatte på best mulig måte kan samarbeide om god behandling.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Dagene er som regel varierte med en blanding av administrativt arbeid, formelle og uformelle møter med andre ansatte, samt at jeg bidrar med blant annet veiledning av psykologer. Jeg har på grunn av covid ikke hatt så mye pasientkontakt den siste tiden.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har jobbet i mange år med personer som har utfordringer med rusavhengighet og psykiske lidelser fordi jeg liker denne pasientgruppen. Det å hjelpe og se at andre får det bedre er også en viktig drivkraft. Jeg opplever det som inspirende å se hvordan pasienter endrer seg når de får vært rusfrie en tid.  Vi får da se hvordan «livet nærmest vender tilbake» og at de får nytt håp om en bedre fremtid. 

Ellers pleier jeg ofte å si at når man jobber med avhengighet så blir man etterhvert avhengig av å jobbe med avhengighet. Det er derfor det er så mange som jobber lenge i rusfeltet ?

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg har lært at du aldri skal undervurdere noen uansatt hvem det er. Jeg har lært utrolig mye av de pasientene jeg har møtt. Jeg har lært at alle kan få en bedre fremtid når de jobber for det.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg har alltid fokus på at ting kan bli bedre eller at ting kan gjøres annerledes. Fagutvikling og utvikling av behandlingstilbudet skjer kontinuerlig på Manifestsenteret.  Jeg er også opptatt av å lære av andre og er ydmyk i forhold til at vi alltid har forbedringspotensial på ulike områder.