-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Camilla Winterbottom, sosialfaglig oppfølger på Dagsverket i Trondheim

— Det viktigste i jobben min er å se hvert enkelt deltaker og være en brobygger inn mot et system som kan være vanskelig å forstå, samtidig som jeg er brobygger også den andre veien.

Dagsverket i Trondheimet er et arbeidstilbud i et dag-til-dag-perspektiv for folk som er eller har vært i aktiv rus.

— Vårt hovedmandat er å tilby reelt arbeid. Gjennom å jobbe side ved side bygger vi en relasjon som kan føre til mye spennende

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Dagene ser aldri like ut, men i hovedtrekk kan jeg vel si at oppgaven består i å møte mennesker der de er den dagen. På Dagsverket bestemmer den enkelte selv hvilke dager en vil komme på jobb. Det er mye latter i hverdagen vår. Vi bruker godt humør og vennskapelig «mobbing» bevisst, og vi blir ikke så lett krenket. Vi skal se ressursene til de som møter, og vi skal ha fokus på å løse arbeidsoppgavene for den gitte dagen sammen. Jeg er også med i en del møter med f.eks fastleger, NAV, LAR, rusbehandlingsinstitusjoner eller lignende. 

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker og spesielt de som står litt utenfor. Jeg liker det som ikke er helt typisk A4. De som kommer på Dagsverket har jeg en enorm respekt for, og jeg er heldig som får være i en jobb jeg elsker.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At solskinnshistorien er like mye han som har fått nye tenner, eller har spart penger for å reise på sin første ferie etter 20 år, som de som greier å bli rusfrie. Å tørre å utfordre system og personer. Systemet er ikke laget helt for de jeg jobber med, og da må vi tørre å bevege litt på det. Når systemet ikke når dem det er laget for, må vi løfte inn det. Ellers har jeg lært å ha tålmodighet og møte folk med en «ekthet». Å se ressurser i istedenfor hjelpebehov.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

— Her kunne jeg ha sagt mye, men har lyst til å trekke fram to ting. LAR og uverdige boforhold.