-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Charlotte Pedersen, faglig leder KreAktivt verksted i Bergen

– Det viktigste i jobben min er å vekke deltagernes nysgjerrighet, inspirasjon og tro på egne evner gjennom kreative uttrykksformer. Jeg jobber aktivt for å minske egen og andres prestasjonsangst og fremme kreative prosesser som er helsefremmende. LES MER...

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag innebærer å legge til rette for arbeid som samsvarer med deltagernes ønsker og mål. Vi jobber med ulike materialer og teknikker i perioder og utvikler oss sammen i et arbeidsfellesskap. I tillegg til individuelle mål setter vi også fellesmål og jobber mot disse. Dette kan være å ferdigstille et oppdrag, en utstilling eller samkunstprosjekt. Vi samarbeider jevnlig med andre tiltak i bymisjonen, og med eksterne kunstnere og andre profesjoner. Dette gir inspirasjon og gjør at vi holder på med mye forskjellig og stadig lærer noe nytt.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Det å få muligheten til å kombinere sosialfaglig arbeid med kunstfaglige metoder er årsaken til at jeg har valgt dette yrket. Deltagerne på verkstedet har svært ulik bakgrunn og arbeidserfaring. Det de har til felles er et ønske om endring og å få være en del av et skapende felleskap. Det er givende og inspirerende når noen blir oppslukt av kreativt arbeid og glemmer alt rundt seg, opplever mestring og gjerne en ny side ved seg selv. Vi kan få til så mye i et godt fellesskap hvor vi utfordrer egne begrensinger og ser nye muligheter.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At mennesker som tilsynelatende kan virke slitne, uengasjerte og utilgjengelige, kan bære på så mye verdifullt, ha mange reflekterte og spennende betraktninger på livet og skjulte ressurser. Det kan ta tid og tillit å bli kjent med hverandre, men man får stadig positive overraskelser gjennom felles erfaringer. Under arbeid med samkunstprosjekt ute i det offentlige rom, har jeg utallige ganger fått oppleve at det finnes så mye lojalitet, ansvarsfølelse og kreativitet blant de som lever de vanskeligste livene. De som står i vedvarende kamper over lang tid preges og formes av dette. Masker, forfengelighet og illusjoner kan forsvinne, og erstattes med nådeløs ærlighet, galgenhumor og inderlighet. Dette berører, påvirker og endrer også meg som fagperson og menneske.  

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Det er nok mulig å få til et tettere og bedre samarbeid mellom ulike aktører innen feltet slik at det blir lettere å koble folk på det de trenger der og da. Vi kunne også vært bedre på å tenke nye og utradisjonelle samarbeid og jobbe for at folkene som bruker tiltakene våre, i større grad blir sett og hørt positivt utad. Finne måter å bygge bro mellom ulike grupperinger og meningsmotstandere og aktivt bekjempe utenforskap og stigma.

Vil du treffe flere som fortelle om sin arbeidshverdag i rusfeltet? Her finner du de andre i Rus & Samfunns spalte Mitt rusfelt