-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Egil Bremnes  Foto: Torhild Kielland
Egil Bremnes Foto: Torhild Kielland

Egil Bremnes, avdelingsleder i Rus- og Psykisk helsetjeneste, Karmøy Kommune.

— Det viktigste i jobben min er å legge til rette for at de ansatte i avdelingen, Mottak og oppfølging, kan bruke sin kompetanse og engasjement til å gjøre en god jobb.  


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg begynner som regel i sju-tiden og prøver å avslutte til kl. tre. Klarer det sjelden.. Dagene består av administrative oppgaver, møter og mange korte samtaler med ansatte, innbyggere og samarbeidsparter.  

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det startet tilfeldig med et vikariat i en avdeling i sosialtjenesten som fulgte opp personer med rusavhengighet. Var spent på om jeg ville trives i feltet. Har nå vært i rusfeltet i 16 år. Jeg trives, både med de som mottar tjenesten og med kollegaer. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg har lært utrolig mye, både om folk, holdninger og perspektiver. Vanskelig å si det viktigste. Velger å trekke frem at vi i rusfeltet ikke må bruke rusfrihet som et mål, eller kriterium, for jobben vi gjør. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg ønsker å bli bedre til å finne, og å tilrettelegge for at det som skaper indre driv (motivasjon) hos mine medarbeidere, får utfolde seg.