-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Elisabeth Moe Skreosen, jordmor Blå Kors Borgestadklinikken i Skien

— Det viktigste i min jobb er å følge opp frivillige eller tvangsinnlagte gravide rusmiddelmisbrukere, slik at de får den oppfølging de har behov for i svangerskapet.

— Vi er en stor klinikk med tilbud til pasienter i hele livsløpet, fra barnet i magen til pasienter i 70-80 årene. Jeg jobber ved seksjon for gravide hvor vi har døgntilbud til gravide med rusproblemer.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

— Jeg har ordinære svangerskapskontroller, samtaler rundt svangerskap, fødsel, amming og barseltid. Jeg er også med kvinnene til ultralyd-undersøkelser og i møter med samarbeidspartnere. En viktig del av jobben min er å være støttende overfor kvinnene som ofte bærer på skyldfølelser og mye skam over at de har ruset seg med barn i magen.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Etter å ha vært jordmorvikar på klinikken er periode, så takket jeg ja til, for meg, verdens beste jobb! Jeg elsker jobben min og tenker jeg kan gjøre en forskjell for våre gravide pasienter i deres strev. Det er også en faglig utfordrende å jobbe daglig med risikosvangerskap.

Hva er det viktigste du har lært

— Jeg slutter aldri å bli overrasket over det potensiale som finnes i mange av disse kvinnene. De kan komme til oss med et «dårlig utgangspunkt», men de kan overraske oss alle med stor kraft til vekst og endring. Jobben min er å forberede kvinnene til å skulle bli mamma, ut ifra de forutsetningene de har. Alle blir mammaer, enten de skal ha daglig omsorg eller ikke.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes?

— Svangerskapsomsorgen for gravide rusmisbrukere har blitt bra, og de får blant annet oppfølging med flere ultralyder enn andre gravide. Men det er klart at det burde vært fanget opp enda flere gravide som strever med rusproblemer og som ikke blir tatt godt nok vare på.

Les mer om følgende emner: