-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Espen Lindmark, project manager for Stabæk Gatelag

— I min jobb er det viktigste å sikre en forutsigbar økonomi, det er avgjørende for å kunne tenke langsiktig. Faste rammer er viktig slik at vi kan drive aktiviteten med godt innhold. Verdsette de frivillige, gi de ansvar slik at de føler seg delaktige og bidrar.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Mye av tiden går med til å ha kontakt med støtteapparat i klubben/rundt laget, kontakt med kommune og NAV, samt selvfølgelig oppfølging av spillerne i deres utfordringer. Følge øktene som vi har med laget fra de kommer og inn i treningen som ledes av en ansatt trener. Ha samtaler med våre faste kontakter for Rådgiving i Rus og Psykiatri i kommunen samt vår kontakt i NAV. Samhandle dette inn mot den enkelte deltager i forhold til økonomi, bolig mm.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Vi ble utfordret av Morten Nyborg som er gründer av Gatelagstilbudet i Norge. Han startet opp i Fredrikstad i 2011 sammen med noen lokalpolitikere. Han burde dere tatt en prat med. Vi tok en rask avgjørelse på at dette ønsket vi å bidra til og startet opp i 2013 og har drevet siden. Et ikke nedleggbart prosjekt kaller jeg det. Utrolig mange fine folk som har hatt og har sine utfordringer.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At det finnes utrolig mye å hente gjennom fysisk aktivitet, faste rutiner, ha noe å komme til og at det er mye ressurser i alle mennesker. Vi må bare sammen finne de og tilrettelegge slik at de får brukt ressursene på reiktig måte, blant annet gjennom aktivitet og tilpasset arbeid etter hvert som de tar steg.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Vi jobber hele tiden med det.  Tett samarbeid med kommune og NAV er avgjørende; det vil gi utvikling, bedre oppfølging av den enkelte er et must, overføring av kunnskap og kompetanse på tvers. Vi skal og i gang på nyåret med en pilot vi har kalt «Samspill». Det blir et samarbeidsprogram for lokal bærekraft og samfunnsansvar - spennende!