-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Even Skyrud,  miljøarbeider og skribent, ansatt i gatemagasinet Erlik Oslo

— Det viktigste i jobben min er å tilby et verdig alternativ til tigging, kriminalitet og prostitusjon.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Mine arbeidsdager kan se vidt forskjellige ut, fordi jeg noen dager kun produserer innhold til gatemagasinet, og andre dager distribuerer dette ut til Erlik-selgerne i salgslokalet vårt. Ofte er jeg i kontakt med selgerne, også når jeg skriver. Vi dekker, som dere i Rus & Samfunn, rus, utenforskap og sosiale problemer, og bruker de nærmeste kildene vi har. Miljøarbeidet og det journalistiske arbeidet går ofte i ett, noe som kan være både spennende, givende og til tider utfordrende.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Fordi jeg midt i livet en gang fant ut at jeg ønsket å jobbe med mennesker, og kanskje helst mennesker i krise. Erlik Oslo tok sjansen på å la meg prøve dette, og siden har jeg vært her.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At man aldri skal behandle alle likt.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi kunne nok vært flinkere til å nå dem som kunne trenge tilbudet. Jeg tror det er mange, både rusavhengige og andre, som ikke vet at det det finnes et alternativ til småkriminalitet og tigging på gata. Jeg håper at vi etter hvert også kan være til stede flere plasser rundt i Norge, for dem som står utenfor arbeidslivet, men likevel ønsker et arbeid å gå til.