-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Frode Åsvang, miljøterapeut/sykepleier på Mo-Wergeland, Bergen

— Det viktigste i jobben min er å bidra til at brukerne kan få et bedre innhold i hverdagen sin. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

—  Min arbeidsdag inneholder mye forskjellig. Ingen dager er like, og uforutsigbart hva som kommer. Alt fra samtaler, sosialt samvær, aktiviteter som turer og trening, matlaging, helse og sosialfaglige oppfølging .

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— En givende arbeidsdag med mange forskjellige oppgaver som kan gjøre forskjeller for folk. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Selv om livet kan være vanskelig i en periode, kan man gjøre en forskjell til det bedre.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Kommunen burde prioritere det viktige arbeidet som gjøres i lavterskel tjenester med flere ansatte og mer samarbeid tverrfaglig.