-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Helse SørØst
Foto: Helse SørØst

Gro Christensen Løhaugen, leder av Regional kompetansetjeneste for barn og unge med medfødte russkader Helse Sør-Øst

- I min jobb er det viktigst å bidra til at barn og unge som har vært utsatt for alkohol og/eller andre rusmidler i svangerskapet får god oppfølging uansett hvor de bor. LES MER...

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det finnes ingen typisk arbeidsdag! Jeg møter pasienter to dager i uka, kurser, veileder og snakker med folk på telefon de andre. Jobben handler om å spre kunnskap om om føtale alkoholspekterforstyrrelser. Dette er nybrottsarbeid. Vi er de eneste i Skandinavia som har et slikt tilbud. Sverige vurderer vår modell.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

Det er enormt stort behov for diagnosekurs og informasjon om medfødte russkader. Få i helsesektoren har kjennskap til problematikken. Vi er med til barnet har fått diagnose og deltar på et nettverksmøte i barnets hjem der de foresatte inviterer de som skal vite om diagnosen og støtte familien framover. Vi skulle gjerne vært med videre. Barn med russkader trenger struktur og forutsibarhet og må møtes på en annen måte enn andre barn. Å «sitte i skammekroken» hjelper for eksempel ikke. Positiv forsterkning kan derimot ha god effekt.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Fordi det er en gruppe med stort hjelpebehov. Mange foreldre fortviler. De trenger veiledning. Når de lærer ser de at relativt små grep kan endre liv.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Jeg har lært å tenke at vansker ofte har både hjerne-organisk og emosjonelt grunnlag. Jeg er blitt god på kompleksitet. Det kunne jeg ikke før.