-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Harald Eivindson, ruskonsulent i Evje og Hornnes kommune

— I min jobb er det viktigst å kunne møte mennesker i deres hverdagssituasjon.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag består i to til tre samtaler med dem som er brukere av tjenestene våre, for å gi dem en best mulig hverdag. Få ryddet litt i både det ytre og indre. Så kanskje det er et besøk hjemme hos noen, et par møter og litt annet ting og tang. 

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Jeg var ikke spesielt interessert i faget da jeg begynte. Skulle egentlig bare ha siviltjeneste høsten 1993 på Loland behandlingssenter. Men så fikk jeg noen ekstravakter der etterpå, og kjente at dette faktisk var noe som engasjerte meg. Jeg tok en sosionomutdannelse parallelt mens jeg jobbet som miljøarbeider og ble der helt til 2017. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Det er å se mennesket der de er. Å forstå dem ut fra hva som er skjedd med dem og ikke ut fra hva som feiler dem. Det er viktig.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Når du har jobbet innenfor et felt i 25-30 år, er det mange ting du ser. Men jeg skulle ønske det fantes et mellomnivå mellom den kommunale tjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg opplever at det ofte er et stort gap der. Jeg ser at folk ofte faller mellom flere stoler.  

Det kommunale blir for lite og spesialisthelsetjenesten blir for mye. Det er ikke alle som er klare for å komme inn i den behandlingen og være deltagere i et aktivt behandlingsforløp.  Jeg skulle ønske det fantes en halvannenlinjetjeneste. En type omsorgstjeneste. Likt det som før het vernehjem. Der bodde folk i lang tid, og man hadde fokus på omsorg, struktur og trygge rammer.