-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ingunn Langseth Olsen, prosjektleder (ergoterapeut), Sosialmedisinsk Senter, Tromsø kommune

— Det viktigste i jobben min er folkene jeg møter.  Det å møte folk med respekt og åpenhet, slik at man blir kjent med personene - ikke bare kjenne til problemene.

— Det viktigste for å kunne utføre jobben min er muligheten til å være fleksibel og kunne å bistå mennesker når de har behov for det - akkurat der og da. Det å kunne bidra med å legge til rette for at den enkelte skal kunne bli mer selvstendig, ser jeg på som verdifullt. Der er så mange fine folk med masse ressurser.

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— En arbeidsdag for meg kan være veldig mye forskjellig. Oppfølging med samtaler på kontoret, oppsøkende arbeid i rusmiljøet, følge brukere til andre offentlige instanser, hjemmebesøk og utdeling av brukerutstyr. Det er svært ulikt hva behovet er- fra person til person, og fra dag til dag. I all hovedsak jobber jeg med samtaler, råd og veiledning. 

— Jeg jobber med overdoseforebygging i miljøet, men også på systemnivå.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg finner det utrolig givende å arbeide med mennesker. Det er interessant å bli kjent med mangfoldet av personer jeg møter. Jeg lærer mye om mennesker, psykisk helse, sosiale sammenhenger og etikk. Jeg liker også uforutsigbarheten i jobben, at ingen dager er like. Arbeid i rusmiljøet kan bety at det skal små justeringer til før ting blir betydelig bedre for den enkelte. Det er en takknemlig gruppe å jobbe med.
 
Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?
 

— At det er like mange grunner til at folk starter å ruse seg- som det finnes folk. Jeg har også forstått at mange ikke havner i rusmiljøet nødvendigvis på grunn av søken etter rusen, men på grunn av søken etter tilhørighet. Mange finner det i rusmiljøet, der det er stor takhøyde, og aksept for å være ekstraordinær. Gode relasjoner er undervurdert.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Det burde vært større forståelse i helsevesenet generelt for at det tar tid å skape gode relasjoner mellom mennesker. Det er for mye fokus på kortvarige løsninger og effektivitet. Arbeid med mennesker i utfordrende situasjoner krever ofte at man har god tid til å jobbe med problematikken. Jeg synes også det skulle vært mange flere aktivitetstilbud for dem i aktiv rus. Jeg er sikker på at positive aktiviteter vil være en vei ut av rusen for mange.