-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Jardar Sierra (26), ruskonsulent Ullern bydel, Oslo

- I min jobb er det viktigst å skape en god relasjon veldig fort. Det er mange unge som får sitt første møte med en person de skal åpne seg for og være sårbare ovenfor. Det er viktig å ikke dømme, men lytte og prøve å forstå. Det hjelper at jeg er ung selv også. LES MER...

Hva gjør du på en typisk arbeidsdag?

Veldig mye forskjellig. Jeg lager små quizer på Snapchat, informerer om rusmidler og får vekk misforståelser som at alkohol og kokain ikke er helseskadelig og farlig.. Jeg jobber tett med to ungdomsskoler og en videregående skole og er på helsestasjonen når ungdommer tar urinprøver. Jeg treffer ungdommene der de ønsker, på skolen, på mitt kontor eller vi går tur.  Møter de ikke opp, gjør jeg ny avtale. Ting skjer fort i livet til en ungdom.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

Stillingen som ruskonsulent ble opprettet i 2019. Ingen har hatt jobben før meg, så jeg har i stor grad formet den selv. I min jobb må jeg samarbeide med flere tjenester for at ungdom skal få et godt sammensatt tilbud, som for eksempel politiet, barnevernet, Nav og skole. Fordi vi alle har ulike lovverk, kan samarbeid noen ganger være utfordrende. Jeg skulle ønske det var mye større likheter i hvordan man jobber med rusproblematikk overfor ungdom, som kunne gjort at samarbeid «gled lettere».

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Ungdom går gjennom sensitive faser. Noen hendelser kan prege dem resten av livet. Det er  viktig å gå inn tidlig for å forebygge en negativ utvikling. Det finnes mange grunner til at ungdom bruker rusmidler. Noen ruser seg fordi de har vonde og vanskelige tanker, mens andre bruker det av sosiale grunner. Rus og psykisk uhelse henger ofte sammen. Jeg er glad for at jeg kan være en støtte for disse ungdommene, og bidra til at de opplever å få hjelpen de ønsker.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å ha jobbet på rusfeltet?

Oslo vest har mer rusbruk enn mange tror. Bak fasaden med gode karakterer, høy status og god økonomi, kan folk også slite. Jeg er ydmyk og nysgjerrig, som er viktig i rus- og relasjonsarbeid. Ungdom trenger flere å støtte seg på, ikke bare én person eller én etat. Når ungdom blir trygg på nettverket sitt, og ser at vi voksne tåler det vi ser og hører,oppnår vi de beste resultatene.