-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Dueland Foto
Foto: Dueland Foto

Jarle Wangen, seniorrådgiver Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

— Det viktigste i jobben min er å få bedrifter til å forstå og håndtere medarbeidere med rusutfordringer på best mulig måte.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?  

— Jeg underviser og veileder ledere, HR, ansatte, bedriftshelsetjenester, tillitsvalgte , verneombud, m.m 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg opplever det som svært meningsfullt og være med på å avdramatisere og lete etter muligheter.  

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?  

— Rusutfordringer handler om mye mer enn bare den stereotype (hvis den finnes?) rusmisbrukeren.  I min jobbe ser jeg en bredde i utfordringer, som jeg nesten aldri møtte da jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten.  Jeg blir fremdeles både rørt og forbløffet når jeg ser den solidaritet og hjelpevilje enkelte og gode arbeidskulturer representerer. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?  

— Arbeid handler om så mye, både identitet og verdighet.  Jobbens sosiale setting er unik, her bør det satses mer ved å styrke bevisstheten og øke kompetansen. Vi streber etter å kunne gi mest og best mulig råd og veiledning, i takt med arbeidslivets krav og forventninger. Arbeidslivet må noen ganger omstille seg, raskere enn vi kan forestille oss. Hvem hadde trodd for noen få år siden at store deler av norsk arbeidsliv skulle jobbe fra hjemmekontor.  Sårbarheten i dette er noe vi på Akan kompetansesenter nesten daglig får henvendelser om.  Vi blir nok aldri gode nok, men henger med så godt vi kan.