-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Johan Lothe, daglig leder Wayback

- I min jobb er det viktigste å møte våre medlemmer i de utfordringene de står i der og da. Det kan handle om å skaffe bolig, ordne opp i gjeld eller la være å ruse seg . Mange strever når de har sonet ferdig eller kommer ut fra en rusinstitusjon. LES MER..

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

På en typisk arbeidsdag møter jeg alt fra fengselsdirektører til voldsforbrytere. Jeg står i fengselsporten når folk bli løslatt, jeg snakker med forskere om hvordan man skal få til en bedre oppfølging etter soning, jeg møter ansatte i rusmestringsenheter og snakker med sivilombudsmannen. Hverdagen er utrolig variert.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

Vi burde alle bli bedre til å se og fremelske ressursene i det enkelte menneske. Det er lov å bli lei, lov å tenke at «han der er helt håpløs», men det bor enormt mye ressurser i hvert eneste menneske. Det må man aldri glemme.     

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Det gir meg mye å se at folk med litt bistand ser seg selv i et bedre lys, ser muligheter og finner sin egen vei. Jeg vet hvor vanskelig det kan være. Jeg har selv vært der.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Det viktigste jeg har lært er å ikke gi opp folk. Og gi folk håp. .