-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Kari E. Bjørnstad,  enhetsleder for Mottak, Motivasjon og Oppfølgingssenter RUS i Skien kommune 

— Det viktigste i jobben min er å sikre kvalitativt gode, helhetlige og sammenhengende tjenester for alle som ønsker og har behov for bistand med sine rusutfordringer. Jeg har kontinuerlig fokus på å forbedre tjenestene og på samarbeidsformer internt og eksternt.

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— Ofte er det fra møte til møte med dertil saksbehandling og administrasjon når det gjelder både fag- og fagutvikling, økonomi og effektivisering, kvalitet, utvikling og samarbeid.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

— Litt tilfeldig egentlig, men jeg har alltid vært en innovatør og likt å jobbe med endrings- og utviklingsarbeid som virker og betyr noe i livene til folk, om det være seg ansatte eller brukere. I denne jobben var det et stort potensial til å drive med nettopp det. Sammen med den engasjerte og dyktige gjengen som jobbet her har vi gått fra å være et rus- og boveileder-team til nå å være ett komplett senter med tjenester til de aller fleste som sliter med rusproblemer. Fra ung til gammel, fra skadereduksjon til forebygging, behandling, rehabilitering og ettervern, både helsefaglig, sosialfaglig og aktivitetsfaglig. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet? 

— At folk er folk med dertil ulike behov og forutsetninger, der mottoet er at «alle skal få, men ikke det samme». Brukermedvirkning og individuelt tilpassede tiltak er viktig, derfor erkjenner vi at vi må ha ett stort spekter av tilbud og tiltak for å nå frem i dette arbeidet.  Det samme gjelder når ansatte får jobbe mer spesifikt med det de brenner for; da blir arbeidsmotivasjon stor og tilbudene gode. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din? 

— Skulle ønsket noe mer lederstøtte med administrative oppgaver og hatt muligheten til å være enda tettere på faget og fagutviklingen. Tross mange gode tilbud har vi en jobb å gjøre i forhold til integrert behandlingskompetanse for personer med rus og alvorlig psykisk lidelse og utøvelse av dette sammen med spesialisthelsetjenesten.