-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Maria Helseth Greve, sykepleier og leder i Sykepleie på hjul, Fransiskushjelpen

— Det viktigste i jobben min er å jobbe med skadereduksjon som grunnprinsipp. Mennesker med rusavhengighet dør 15-20 år tidligere enn gjennomsnittsbefolkningen. Det viktigste vi gjør i Sykepleie på hjul er å være med på å tette dette gapet i levealder ved å gi lavterskel oppsøkende helsehjelp der disse menneskene er.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg har dager på kontoret der arbeidet består i å planlegge og videreutvikle kompetansen i vårt arbeid på gata, følge opp forskningssamarbeid, samt å sørge for at vi samarbeider med Oslo kommune, resten av rusfeltet og driver opplysningsarbeid om dette feltet vi har spesialkompetanse på. Jeg har også dager der jeg jobber ute på bilen vår, og de dagene består av å besøke et fast sted i Oslo sentrum eller ute i bydeler, dele ut rent brukerutstyr, stelle kompliserte kroniske sår og abscesser, teste for Hepatitt c på gata og ha samtaler om helse og livet for øvrig. Noen ganger møter vi mennesker med alvorlige tilstander som vi frakter til legevakt fordi de ikke orker å møte det offentlige helsevesenet alene grunnet tidligere erfaringer. En dag på bilen består av viktig helsehjelp og viktige menneskemøter.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Fordi det føles svært meningsfullt å bruke min fagkompetanse der det er et så stort behov, og jeg opplever at det gjør meg til et bedre og åpnere menneske.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Å få dypere forståelse for hva det vil si å møte mennesker på en fordomsfri måte, noe som påvirker mine holdninger til flere marginaliserte grupper i samfunnet og i verden. Jeg trodde selv jeg hadde en åpen holdning til alle før jeg begynte i denne jobben. Men jeg har fått et mer nyansert bilde av hvor lite som skal til for å opptre moraliserende, selv med den beste hensikt.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Om resten av helsevesenet og hjelpeapparatet møtte mennesker med rusavhengighet på den måten vi tilstreber å gjøre det, så hadde kanskje vår jobb vært overflødig? Det får være et mål. Selv om vi opplever en positiv endring hele tiden, er det langt å gå på mange områder for å gi likeverdige tjenester til alle mennesker. Rusreform er et viktig steg på veien for å se på rusavhengighet som et helseproblem og for å motvirke fordommer og stigma. Det at mennesker med rusavhengighet dør 15-20 år tidligere enn gjennomsnittsbefolkningen, skyldes i stor grad dårligere oppfølging av somatisk helse, men også det stigma som fortsatt henger ved det å være rusavhengig. Det hadde vi ikke akseptert om det gjaldt noen annen gruppe